MTK: Kesähakkuissa huomio korjuun valvontaan

Kun kuitupuun kysyntä on tukkien kysyntää suurempi, on myös katkonnan valvonta tärkeää, järjestö muistuttaa.

Puukaupassa on siirrytty kesäkorjuukohteisiin, ja kauppa käy nyt vilkkaana, MTK:n puumarkkinakatsauksessa todetaan. Järjestö muistuttaa, että kesähakkuut vaativat tarkkaavaisuutta korjuun valvonnassa: harvennuskohteet ja -menetelmät kannattaa valita siten, että vältetään korjuuvaurioita niin puustolle kuin maaperälle.

Kohteita valittaessa tulisi myös pyrkiä pienentämään esimerkiksi lintujen pesinnälle aiheutuvia häiriötä.

Puukaupassa kuitupuun hinnat ovat yhä nousseet ja tukkien pysyneet vakaina. Tilanteessa, jossa kuitupuun kysyntä on tukin kysyntää suurempaa, on puukauppasopimusten ja katkonnan valvonta erityisen tärkeää, MTK painottaa.

Myös energiapuulle on kasvavaa kysyntää. Tämä mahdollistaa kesäharvennuksien lisäksi nuorten metsien kunnostuksen.

Alkushokki vaihtunut toiveikkaampaan tunnelmaan

MTK arvioi, että tunnelma metsäalalla on koronan aiheuttamasta alkushokista kääntynyt toiveikkaampaan ja toimeliaampaan suuntaan. Suuremmilta lomautuksilta ja tuotannon keskeytyksiltä on vältytty, uusista investointisuunnitelmista on sen sijaan kerrottu.

Esimerkiksi mekaanisessa metsäteollisuudessa pahin skenaario on vältetty. Näkyvyys lähitulevaisuuteen on kuitenkin heikko. Mahdollinen rakentamisen hiipuminen päämarkkina-alueilla voi näkyä viiveellä tuotannossa ja raakapuumarkkinoilla.

Järjestön mukaan osa metsäteollisuudesta hyötyy koronapandemista, osa ei. Tämä vaikuttaa viiveellä raakapuumarkkinoihin, alueelliset erot voivat olla suuria.

 

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa

Kuvat