MTK kummastelee puun tuonnin lisäämistä

MTK kummastelee puun tuonnin lisäämistä

Puumarkkinoilla kysyntä kasvaa ja painopiste on edelleen kesäkorjuukohteilla, MTK:n puumarkkinakatsauksessa arvioidaan. Etenkin kuusitukin ja energiapuun kysyntä on lisääntynyt. Kaupan kasvu selittyy sillä, että koronan vaikutukset metsäsektorilla jäivät ennakoitua pienemmiksi. Lisäksi teollisuuden pystyvarastot ehtivät pienentyä alkuvuonna.

Metsäsektorilla suhdannekuoppa osui alkuvuoteen ennen koronatilanteen kärjistymistä.  Alkuvuoden lakkojen jälkeen tuotanto on elpynyt ja lopputuotteiden hinnat nousussa. Tämä on vaikuttanut raakapuukauppaan suotuisasti.

Toisaalta huonojen kelien takia alkuvuoden ja kevään korjuumäärät ovat jääneet vähäisiksi. Tässä tilanteessa puuntuonnin kasvattaminen onkin MTK:n mukaan erikoista ja huolestuttavaa. Siitä kärsivät metsänomistajien lisäksi myös metsäkoneyrittäjät. Eikö kotimaisuuden pitäisi olla valttia myös puukaupassa, järjestö kysyy.

Kommentit (1)

  1. Suurin osa kotimaisesta koivukuidusta tulee talviharvennuksilta ja kun viime talvi oli huono, eikä talvileimikoita saatu tehtyä, niin joutuu metsäteollisuus tuomaan tarvitsemansa koivukuidun ulkomailta. Tämä oli tiedossa jo kevättalvella, kun selvisi ettei kunnon talvea tule ollenkaan. Tämä kannattaa MTK:n lukea niin voivat lopettaa kummastelunsa.

Puukauppa Puukauppa