MTK moittii komission monitorointiesitystä, ”hakkuumahdollisuudet ovat yksityistä tietoa”

Metsien monitorointiesitystä on perusteltu muun muassa metsätuhojen torjunnalla.

EU-komission asetusesitys metsien monitoroinnista tulisi palauttaa komission käsittelyyn ja julkaista ns. suuntaviivadokumenttina, MTK toteaa komissiolle lähettämässään palautteessa. Näin jäsenmaiden erityispiirteet saataisiin paremmin turvattua. Lisäksi tasapainoinen esitys vaatii merkittävästi pidemmän valmisteluajan.

Komissio on perustellut asetusta muun muassa metsädatan keruun harmonisoinnilla ja metsien tuhonkestävyyden parantamisella. Näitä tavoitteita MTK:kin tukee. Järjestö kuitenkin huomauttaa, että listaus kerättävistä indikaattoreista osoittaa, että tietoa kerättäisiin kattavasti myös muista piirteistä kuin metsätuhoista.

Tällainen ei tue esityksen päämäärää, vaan vaarantaa metsänomistajan yksityisyyden suojan,  MTK arvioi. Esimerkiksi kuviokohtaisia tietoja metsien rakennepiirteistä ja hakkuumahdollisuuksista ei tule luovuttaa eteenpäin ilman maanomistajan suostumusta. Komission mukaan tietoja kerättäisiin avoimiin rekistereihin.

Yksi ongelmallinen mittari on vanhojen metsien sijainti. Näiden paikannus johtaa todennäköisesti käyttörajoituksiin. Niinpä esityksessä tulisi selventää, millaiset vaikutukset ja korvausmahdollisuudet suojelulla olisi, MTK vaatii.

Esityksessä ei tunnisteta myöskään niitä kustannuksia, joita esimerkiksi vanhojen metsien inventointi on tuomassa. MTK toivoo, että metsänomistajat eivät joudu tiedonkeruun ja raportoinnin maksajiksi.

Mihin tietoja käytetään?

MTK:n mukaan komissio vaatii osaa tiedoista karttoina. Näyttääkin siltä, että asetuksesta rakennetaan työkalua, jossa seurataan metsänomistajien omaisuutta ja sen kehitystä. Asetusesityksestä ei kuitenkaan selviä, mihin yksityiskohtaisia tietoja tullaan käyttämään. Tähän pitäisi saada selvyys, MTK vaatii.

Datan keruussa komissio nojaisi paljolti satelliittidataan. Satelliiteilla voidaan vain rajallisesti seurata metsien terveyttä, luotettavin tieto saadaan maastomittauksilla, MTK huomauttaa. Datan tulkinnassa tulisi hyödyntää kansallista osaamista ja valtakunnan metsien inventointeja. MTK:n mukaan on myös huolehdittava, että dataa tulkitaan oikein.

Lisäksi komission on jättänyt monen yksityiskohdan jatkovalmistelun ns. delegoitujen säädösten varaan. Näitä ei kuitenkaan pitäisi käyttää, sillä ne eivät sisällä jäsenmaille tarpeellisia joustoja, MTK muistuttaa.

Lisää aiheesta: Pitääkö metsien monitoroinnista huolestua? Ministeriö toivoo järkevää seurantaa

Metsänomistus Metsänomistus

Keskustelut