MTK: Pieniläpimittaiselle puulle on nyt kysyntää, hyvä tilaisuus metsänhoidollisiin hakkuisiin

Enegiapuusta on muodostunut aito puutavaralaji muiden joukkoon, järjestön puumarkkinakatsauksessa todetaan.

Kysynnän heikennyttyä sellun hinta lähti alkuvuonna laskuun, ja tuotantoa on rajoitettu. Sellulle on kuitenkin kysyntää myös tulevaisuudessa, MTK:n syyskuun puumarkkinakatsauksessa arvioidaan.

Vaikka metsäsektorilla tuotantoa vähenee, myös uutta kapasiteettia ollaan ottamassa käyttöön. Niinpä puun tarve kasvaa jatkossakin.

Puun tarvetta lisää myös energiapuun hyvä menekki. Energiapuusta onkin muodostunut aito puutavaralaji muiden joukkoon ja siitä maksetaan paikoin korkeampaa kantohintaa kuin kuitupuusta, katsauksessa todetaan.

Koska pieniläpimittaiselle puulle on nyt kysyntää, on nyt hyvä tilaisuus metsänhoidollisiin hakkuisiin. Hyvän metsänhoidon ohella metsänomistamisen kannattavuuteen voi vaikuttaa myös puukaupat kilpailuttamalla, MTK muistuttaa.

 

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa