MTK: Puunmyyntiaikeet ja hintaodotukset nousseet

Reilulla neljänneksellä metsänomistajista on puunmyyntiaikeita vielä tämän vuoden aikana, järjestön puumarkkinakatsauksessa todetaan.

Puukauppa on vauhdittunut kevään hiljaisemman jakson jälleen alkuvuoden myyntimääriin, MTK:n puumarkkinakatsauksessa todetaan. Hintojen nousu on tukenut kauppaa, vuodenvaihteesta kasvua on ollut 4–7 prosenttia eli noin neljää euroa havutukeille ja euroa kuitupuille.

Samaan aikaan havusellun hinta on kohonnut 30 prosenttia ja sahatavaran hinta Euroopassa jopa 40 prosenttia. Katsauksen mukaan Eurooppaan onkin sahatavaramarkkinoilla iskenyt Amerikan huuma.

MTK:n kyselyn mukaan metsänomistajien puunmyyntiaikeet ja puunhintaodotukset ovat kasvaneet. Reilulla neljänneksellä metsänomistajista on puunmyyntiaikeita vielä tämän vuoden aikana.

Kyselyn mukaan puolet metsänomistajista arvioi tukkipuun hinnan nousevan ja kolmasosa hinnan säilyvän ennallaan. Kuitupuun osalta hintaodotukset ovat maltillisemmat, nousua ennusti reilu kolmannes vastanneista. Myös energiapuun hintaodotukset ovat kasvaneet.

Puukaupallisten palveluiden suosio näyttäisi niin ikään kasvavan. Kun edellisenä vuonna noin puolet kyselyyn vastanneista kertoi tarvitsevansa metsänhoitoyhdistysten puukaupallisia palveluita, niin tänä keväänä puukaupallisiin palveluihin liittyviä tarpeita oli ollut kahdella kolmanneksella metsänomistajista.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa

Kuvat