MTK: Villisikakanta saatava hallintaan

Lisääntyneestä metsästyksestä huolimatta kanta on edelleen kasvussa.

Suomen villisikakanta kasvaa. MTK ja Metsästäjäliitto pitävät kannan kasvua huolestuttavana, sillä villisikojen levittämä afrikkalainen sikarutto on levinnyt Viroon ja Venäjälle.

Sikaruton leviämisellä Suomeen olisi MTK:n mukaan erittäin vahingolliset vaikutukset sikatalouteen. Lisäksi villisika aiheuttaa merkittäviä maataloustuhoja niillä alueilla, joilla kanta on kasvanut tiheäksi.

”Metsästyksen lisäämisestä huolimatta tuoreimpien kanta-arvioiden mukaan villisikakanta on edelleen kasvussa. Nyt on tehtävä kaikki, mitä tehtävissä on metsästyksen tehostamiseksi”, toteaa MTK:n riistapolitiikkaryhmän puheenjohtaja Mikko Tiirola.

Lainsäädäntöön on jo tehty muutoksia, jotta villisikajahtia saataisiin tehostettua. Myös maanomistajien ja metsästysseurojen tulee huolehtia siitä, ettei turhia esteitä jahdille ole: seurojen on hankittava kattavat metsästysoikeudet ja tehtävä tarvittaessa yhteistyötä muiden seurojen kanssa.

”Metsästysalueiden vuokrasopimukset on luonnollisesti oltava kunnossa ja maanomistajilla on merkittävä rooli toiminnan mahdollistajana”, Metsästäjäliiton puheenjohtaja Tuomas Hallenberg toteaa.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Harrastukset Harrastukset

Keskustelut