Uudet tilavuusmallit työn alle

Uudet mallit ovat tarpeen, sillä puiden runkomuoto on metsänhoidon kehittyessä muuttunut.

Luonnonvarakeskus on ryhtynyt työstämään uusia puuston tilavuusmalleja. Aineiston keruu uusia malleja varten alkaa tänä vuonna – tarkoitus on mitata noin 500 koealaa tänä ja ensi vuonna. Puut mitataan laserkeilauksella.

Ison laskenta-aineiston työstäminen tulee viemään aikaa, mutta tavoitteena on saada uudet mallit estimoitua ennen hankkeen päättymistä ensi vuoden lopussa.

”Vähintäänkin laskemme vanhoihin malleihin uudet kertoimet uudesta aineistosta”, tutkimusprofessori Annika Kangas kertoo.

Tavoitteena on myös, että uudet mallit voidaan ottaa välittömästi käyttöön eri metsäorganisaatioiden tietojärjestelmissä. Lisäksi tarkoitus on kehittää alueellisen kalibrointimenetelmä, mikäli runkomuoto vaihtelee paljon maan eri osissa.

Tällä hetkellä metsäsuunnittelun tietojärjestelmissä puiden tilavuudet ja puutavaralajien osuudet lasketaan 1960-luvulla kerätystä aineistoista tuotetuilla malleilla. Koska puiden runkomuoto on vuosien aikana muuttunut, mallien tarkkuus on kärsinyt ja uudet ovat tarpeen.

Työtä rahoitetaan valtioneuvoston Puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsästä –kärkihankkeesta.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito