MTK:n Tiirola: Luontoa ei suojella komission vaan suomalaisten vuoksi

Mikko Tiirolan mukaan Suomi tekee osansa kansainvälisiin tavoitteisiin pääsemiseksi, mutta omista lähtökohdistaan ja tarpeistaan.

”Metsänomistajat ovat sitoutuneita kestävään metsätalouteen. Tämä vaatii kuitenkin ennakoitavuutta”, MTK:n metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola totesi metsävaltuuskunnan vuosikokouksen avauspuheessaan tänään Helsingissä.

Tiirola nosti esille uudesta hallitusohjelmasta kirjauksia, jotka ovat hänen mukaansa hyvä lähtökohta luontopolitiikan linjausten valmistelulle.

”Metsien vapaaehtoisen suojelun lähtökohta ja sen tarvitseman rahoituksen varmistaminen, luonnon kannalta vaikuttava ja yhteiskunnan kannalta kustannustehokas toimien kohdentaminen sekä myös sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden varmistaminen tuovat hyväksyttävyyttä, vakautta, ennakoivuutta ja kaivattua metsärauhaa”, Tiirola sanoi.

Tiirolan mukaan Suomi tekee osansa kansainvälisiin tavoitteisiin pääsemiseksi, mutta omista lähtökohdistaan ja tarpeistaan.

”Luontoa ei suojella komission, vaan Suomen ja suomalaisten vuoksi.”

Yksityisten metsänomistajien kannalta yksi merkittävimpiä kokonaisuuksia on luonnontilaisten ja vanhojen metsien kriteerien määrittely ja niiden metsien suojelu. Kun kriteerejä määritellään, pitää hallituksen Tiirolan mukaan huolehtia, että yksityismailla niiden vapaaehtoisen suojelun toteuttamiseen vaadittavat rahoitukset ratkaistaan samassa yhteydessä.

”Ei saa käydä niin, että huomaamme vanhojen metsien kriteerit määritellyksi niin, että puun ostajat karttavat kohteita, mutta korvauksiakaan ei makseta”, Tiirola totesi.

Kommentit (2)

  1. Samalla kannalla Tiirolan kanssa.

  2. Kiitän Mikko Tiirolaa. Nyt tarvitaan juuri tällaista ajattelua ja vaikuttamista metsiemme, metsätaloutemme ja sitä kautta koko kansantaloutemme puolustamiseksi.
    tuttu 1970-luvun lause: ”Suomi elää metsästä”. on totta edelleen nyt tulevaisuudessa.
    Metsät tuovat kansantalouteemme uusiutuvaa ja uutta, kun metsän tulot kiertävät yhteiskunnassa eri elinkeinoissa, ne työllistävät hyvin monia eri elinkeinoissa ja ammateissa kautta maan ja aina tulee myös eri verojen kautta hyötyä yhteiskuntamme miniin eri tarpeisiin.
    Alku on metsistä ja kasvua tapahtuu kaikkialla myös meriä ja ilmoja myöten.
    Metsät luovat toimintoja merillekin ja liikennettä lentokentillekin, kun kuljetukset liikkuvat ja kaupankävijät kulkevat markkinoimassa suomalaisia puujalosteita messuilla ja asiakkaille.

Metsänomistus Metsänomistus