Teollinen puurakentaminen on lähes puolentoista miljardin bisnes

Puutuoteteollisuus julkaisi Teollisen puurakentamisen toimialaraportin tänään Puupäivillä Helsingissä.

Teollisen puurakentamisen toimiala on noussut merkittäväksi tekijäksi Suomen taloudessa, kertoo tuore Teollisen puurakentamisen toimialaraportti. Sen mukaan ala saavutti viime vuonna 1,3 miljardin euron liikevaihdon.

Puutuoteteollisuus ry:n raportissa korostetaan alan merkitystä puun jalostusarvon nostamisessa, mutta tuodaan esiin myös kasvun haasteita. Vaikka toimiala on pk-yritysvaltainen, yritysten keskikoon kasvu ja liikevaihdon nousu eivät ole johtaneet merkittävään tulostason nousuun. Kapasiteettia on vapaana, mutta investointien ja tuottavuuden parantamiseksi tarvitaan panostuksia, erityisesti tutkimus- ja kehitystoimintaan.

Toimialaraportin mukaan yritysten maksuvalmius ja omavaraisuus ovat pysyneet hyvällä tasolla, vaikka hintojen nousu on ollut voimakasta. Toimialan yritysten tuottavuus ja arvontuotto eivät kuitenkaan ole merkittävästi nousseet, ja investointiaste on pysynyt matalana.

Raportissa tarkasteltiin 75 puurakentamisen yrityksen tilinpäätöstietoja vuosilta 2019–2022. Alan kasvun ja vientipotentiaalin realisoimiseksi raportti suosittelee hallitusohjelman puurakentamista edistävien kirjausten käytännön toteutusta ja resurssien varmistamista.

Puutuoteteollisuus julkaisi Teollisen puurakentamisen toimialaraportin tänään Puupäivillä Helsingin messukeskuksessa.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Tekniikka Tekniikka

Kuvat