MTK:ssa pohditaan, pitäisikö metsähallinto siirtää ely-keskuksiin

Puheenjohtaja Juha Marttilan mukaan hallinnonalalla on joka tapauksessa varauduttava leikkauksiin.

Viime viikolla Proforest-näyttelyn yhteydessä järjestetyssä paneelikeskustelussa esiintynyt MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila pohti, pitäisikö Metsäkeskuksen roolia miettiä uudelleen. Hän näki mahdolliseksi tarpeen vaatiessa uudistaa rakenteita.

Marttila viittaa takavuosina käytyyn vääntöön, jossa pohdittiin, olisiko metsäkeskusten tehtävät pitänyt siirtää ely-keskuksille kuten suuri osa muustakin alueellisesta hallinnosta. Näin ei käynyt, vaan metsälain valvontaa ja metsätalouden edistämistä varten perustettiin valtakunnallinen Suomen metsäkeskus.

Marttilan esille nostama pohdinta linkittyy meneillään oleviin hallitusneuvotteluihin.

”Oma mielipiteeni on tässä vaiheessa avoin. Ei ole helpoimpia kysymyksiä. Olennaista on, että myös MMM:n (maa- ja metsätalousministeriö) pääluokassa tarvitaan arvio tehostamismahdollisuuksista rakenteissa, ei vain juustohöylää käyttömenoissa”, Marttila totesi.

Hänen mukaansa jokaisen hallinnonalan on syytä katsoa rakenteellisten muutosten mahdollisuudet, kun säästöjä etsitään.

”MMM:n hallinnonalalle tulee leikkauksia, se lienee selvä. Esiin nostettiin myös Ruokavirasto. Metsäkeskuksen asema ja tekemisen tarve on syytä pohtia, ja pohdittavaksi se tulee joka tapauksessa osana hallinnon uudistuksia. Mikä on tekemisessä julkisen sektorin tarve ja mitä voidaan tehdä yksityisesti”, Marttila pohti.

Kysymykseen, pitäisikö Metsäkeskuksen toiminta siirtää alueille, Marttila vastasi näin:

”Kanta muotoutuu ajan kanssa. Vuosia sitten käytiin sama keskustelu. Silloin itse näin, että jatketaan näin. Nyt saattaa olla muutos ajankohtaisempi. Toki edellyttää, että laajemmat muutokset menevät tahtomallamme tavalla: lisää valtaa alueille!”

Metsänhoito Metsänhoito