Stora Ensolta erinomainen tulos ­– julkisti myös akkuyhteistyön Northvoltin kanssa

Liikevaihto kasvoi toisella vuosineljänneksellä 18 prosenttia ja liiketulos 39 prosenttia. Yhtiö julkisti myös yhteistyösuunnitelmat akkukennojen ja -järjestelmien toimittaja Northvoltin kanssa.

Stora Enso on julkistanut puolivuotiskatsauksensa sekä yhteistyösuunnitelmat akkutoimittaja Northvoltin kanssa. Stora Enso on UPM:n tavoin kasvattanut sekä liikevaihtoaan että tulostaan. Kasvua oli toisella vuosineljänneksellä liikevaihdossa 18 prosenttia (3 054 miljoonaan euroon) ja operatiivisessa liiketuloksessa 39 prosenttia (505 miljoonaan euroon).

Liiketoiminnan rahavirta on ollut toisella vuosineljänneksellä positiivinen.

Ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli yhteensä 5 852 miljoonaa euroa, kun se viime vuonna vastaavalla ajanjaksolla oli 4 868 miljoonaa.

Toisen vuosineljänneksen ja alkuvuoden merkittävimpiä tapahtumia ovat olleet Langerbruggen tehtaalla Belgiassa käynnistetty kannattavuusselvitys toisen paperilinjan muuntamisesta suuren volyymin kierrätetyn aaltopahvin linjaksi sekä käytöstä poistetun paperikoneen muuntamista koskeva kannattavuusselvitys Oulussa. Tutkittavana on uusiutuvan pakkauskartongin tuotannon laajentaminen 750 000 tonnilla vuodessa.

Stora Enson kolme pakkausyksikköä Venäjällä myytiin paikalliselle johdolle. Konsernin kahden Venäjällä sijaitsevan sahan myynti paikalliselle johdolle on saatu päätökseen. Puunhankintayksiköiden osalta on vielä jäljellä pieniä muodollisuuksia, jotka saataneen päätökseen vuoden 2022 toisen puoliskon aikana. Tämän jälkeen Stora Ensolla ei ole enää liiketoimintaa Venäjällä.

Paino pakkauksissa ja biomateriaaleissa

Euroopan suurimpiin kuuluva akkukennojen ja -järjestelmien toimittaja Northvolt ja Stora Enso ovat solmineet kehittämisyhteistyösopimuksen, joka koskee vastuullisesti Pohjoismaista hankituista puupohjaisista komponenteista valmistetun akun kehittämistä.

Stora Enson pääpaino ei jatkossa ole paperissa. Neljä Stora Enson viidestä paperitehtaasta on myynnissä. Yhtiö keskittyy kasvuun keskeisillä strategisilla alueilla: uusiutuvissa pakkauksissa, puurakentamisen ratkaisuissa ja biomateriaali-innovaatioissa.

Yhtiö arvioi lähitulevaisuuden tulosnäkymät hyväksi ja ennustaa koko vuoden operatiivisen liiketuloksen kasvavan vuodesta 2021.

”Vahvasti alkanut vuotemme jatkui toisella neljänneksellä positiivisissa merkeissä makrotaloudellisesta ja geopoliittisesta levottomuudesta huolimatta. Sitoutumisemme uusiutuvien materiaalien ja ratkaisujen hyödyntämiseen on vahvempi kuin koskaan”, sanoo toimitusjohtaja Annica Bresky.

”Teollisen toimintamme myynti Venäjällä paikalliselle johdolle on saatu päätökseen. Puunhankinnan osalta on vielä jäljellä pieniä muodollisuuksia ja saamme prosessiin valmiiksi viimeistään tämän vuoden viimeisellä neljänneksellä. Sen jälkeen meillä ei ole enää toimintaa Venäjällä.”

Puurakentamista Ranskassa

Bresky toteaa, että sahatavaran historiallisen korkea kysyntäpiikki on ohitettu. Rakennusmarkkinoilla vauhti on hidastumassa korkean inflaation ja muiden rakennusmateriaalien heikon saatavuuden vuoksi. Stora Enson Building Solutions -segmentti hyötyy kuitenkin Breskyn mukaan pitkäaikaisista hankkeista ja viranomaisten linjauksista, ja näkyvissä on pitkään jatkuva ristiinliimatun puun ja viilupuun vahva kysyntä.

”Laajennamme jatkuvasti kumppanuuksia ja yhteistyötä puupohjaisia ratkaisuja tehokkaaseen ja vähähiiliseen rakentamiseen tuottavassa arvoketjussa. Kasvu ja mahdollisuudet ovat suurimpia Ranskan markkinoilla, jossa niitä tukevat hallituksen kunnianhimoiset, puupohjaista rakentamista edistävät linjaukset. Viimeisimpiä esimerkkejä tästä ovat 35 prosentin omistusosuutemme ranskalaisessa puunjalostusyhtiössä ja liikekumppanuus ranskalaisen teollisuuskonsernin kanssa”, Bresky sanoo.

Yhteistyöstä Northvoltin kanssa odotetaan myös suuria.

”Yhdessä kehitämme maailman vihreimmän akun Stora Enson anodimateriaalista Lignodesta, joka pohjautuu pohjoismaisiin metsiin. Olemme niin ikään ryhtyneet yhteistyöhön ruotsalaisen Modvionin kanssa tuottaaksemme yli sata metriä korkeita puurakenteisia tuulivoimaloita. Tavoitteena on vähentää teräsrakenteisten tuulivoimatornien hiilijalanjälkeä tarjoamalla puuta vaihtoehtoiseksi materiaaliksi”, Bresky kertoo.

 

Puukauppa Puukauppa

Kuvat