Naisten osuus metsänhoitoyhdistysten valtuutetuista kasvaa hitaasti

Maanviljelijöiden osuus valtuutetuista laski selvästi. Valtuutettujen keski-ikä nousi.

Naisten ja etämetsänomistajien osuus kasvoi hieman uusissa metsänhoitoyhdistysten valtuustoissa. Myös palkansaajia ja yrittäjiä on valtuutettuina edellisvaltuustoa enemmän.

Metsänhoitoyhdistysten valtuustoihin valittiin tulevalle nelivuotiskaudelle 1 413 edustajaa.

Valtakunnallinen äänestysaktiivisuus oli 41 prosenttia eli täsmälleen sama kuin edellisellä kerralla. Paras äänestysprosentti oli Metsänhoitoyhdistys Yli-Iissä – 54,5.

Valtuutetuista on naisia 15 prosenttia, prosenttiyksikön verran edelliskertaa enemmän. Valtuutetuista uusia on 28 prosenttia ja valtuutettujen keski-ikä on 55 vuotta, missä on nousua kaksi vuotta edellisistä valtuustoista.

Maanviljelijöitä uusista valtuutetuista on 38 prosenttia, eläkeläisiä 15, palkansaajia 25 ja yrittäjiä 22 prosenttia. Maanviljelijöiden osuus on laskenut huomattavasti, sillä edellisissä vaaleissa viljelijöitä valittiin valtuustoihin lähes puolet. Vastaavasti palkansaajien ja yrittäjien osuus on kasvanut.

Valtuutetuista 92 prosenttia asuu metsän sijaintikunnassa. Etämetsänomistajien osuus valtuutetuista kasvoi parilla prosenttiyksiköllä, mutta on edelleen vain kahdeksan prosenttia.

Koko maassa toimii 64 metsänhoitoyhdistystä. Valtuustot ovat yhdistysten ylin päättävä elin.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus