Nature-tiedelehti yliarvioi hakkuita Euroopassa

Arvostettu tiedejulkaisu arvioi hakkuiden lisääntyneen jopa 49 prosenttia.

Tuore Nature-tiedejulkaisun artikkeli arvioi metsien hakkuualan olleen Euroopassa vuosina 2016-2018 jopa 49 prosenttia suurempi verrattuna vuosiin 2011-2015. Myös hakatun biomassan arvioidaan lisääntyneen jopa 69 prosenttia tarkastelluilla ajanjaksoilla.

Hakkuumäärät Euroopassa ovat kyllä lisääntyneet mainittuna aikana, mutta lisäys on arvioitua pienempi, kirjoittaa johtava tutkija Kari T. Korhonen Luonnonvarakeskuksen (Luken) blogissa.

Luken tilastojen perusteella hakkuiden lisäys Suomessa on ollut noin 15 prosenttia. Vastaava luku koko Euroopassa on noin viisi prosenttia.

Korhosen blogin mukaan virheellinen arvio johtuu tutkimuksessa käytetyistä satelliittikuvista, joiden avulla ei välttämättä ole mahdollista luotettavasti arvioida hakkuualojen muutoksia. Lisäksi hyönteis- ja myrskytuhojen osuus arviosta ei käy ilmi artikkelista.

Korhosen mukaan kansainvälinen tutkijaryhmä on laatimassa vastinetta, jossa kiinnitetään huomiota artikkelin puutteisiin ja mahdollisiin virheisiin.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito