Ehdotus Suomen metsien hiilinielun vertailutasosta julki

Komission ehdotus hiilinielun vertailutasoksi on puutuotteiden kanssa noin -29 miljoonaa tonnia hiilidioksidiekvivalenttia.

Euroopan komissio on julkaissut alustavat ehdotuksensa metsien hiilinielun vertailutasoksi, kertoo maa- ja metsätalousministeriö.

Suomen metsien hiilinielun vertailutaso olisi ilman puutuotteita noin -23,5 ja puutuotteiden kanssa noin -29,4 miljoonaa tonnia hiilidioksidiekvivalenttia. Luku on pienempi kuin komissiolle joulukuussa 2018 toimitettu lukuarvo, mutta suurempi kuin joulukuussa 2019 toimitettu päivitetty arvo.

Luvut ovat nyt asiantuntijatyöryhmän tarkasteltavana, minkä jälkeen asia etenee komission sisäiseen tarkasteluun.

Ministeriöstä muistutetaan, että metsien hiilinielun vertailutasoluku on laskennallinen arvio metsien hiilinieluista vuosina 2021–2025 olettaen, että tuolloin noudatetaan samoja kestävän metsänhoidon käytäntöjä kuin kaudella 2000–2009. Vertailutaso ei siis ole Suomen eikä minkään muunkaan jäsenmaan osalta metsien hiilinielutavoite eikä myöskään ennuste.

Jotta vuosien 2021–2025 inventaariotietoihin perustuvaa hiilinielulukua voidaan aikanaan verrata vertailutasoon, laskelmissa pyritään käyttämään mahdollisimman yhtenäisiä laskentaperusteita. Laskelmiin tehdäänkin todennäköisesti tulevina vuosina useita korjauksia, kun inventaarion menetelmät kehittyvät. Suomen vertailuluku siis muuttuu todennäköisesti vielä sen jälkeen, kun komissio on tänä syksynä vahvistanut luvut.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Kuvat