Neljäsosa alueista ei täytä ministerin hirvivaatimuksia

Hirvikanta-arvio on osoittautunut toistuvasti aliarvioksi eri puolilla maata.

Yli kolmanneksella Suomen hirvitalousalueista hirvikantaa ei ole saatu viimeisen viiden vuoden aikana pienennettyä kertaakaan tavoitteeseen asti. (Kuvaaja: Ari Komulainen)

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (keskusta) totesi viime Metsälehdessä (6/2020), ettei hirvikannan tiheys saisi missään tapauksessa ylittää 3,5 hirveä tuhannella hehtaarilla. Hirvien määrä on kuitenkin yli tämän tavoiteluvun joka neljännellä hirvitalousalueella (16/59). Osassa Pohjanmaan, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen rannikkoseutua myös itse kantatavoitteet ovat yhä suurempia kuin 3,5 hirveä tuhannella hehtaarilla.

Lisäksi MTK tiedotti tuoreeltaan, että yli kolmanneksella Suomen hirvitalousalueista (20/59) hirvikantaa ei ole saatu viimeisen viiden vuoden aikana pienennettyä kertaakaan tavoitelukemaan asti. Hirvikannalle asetettu tavoitelukema on jäänyt saavuttamatta ainakin Hämeenlinnan länsipuolella, Jyväskylän pohjoispuolella, Kaakkois-Suomen rannikolla, Inarissa, Torniojokilaakson pohjoisosissa sekä Tampereen koillis- ja itäpuolella.

Kanta aliarvioitu toistuvasti

Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkijoiden mukaan hirvikanta-arvio on osoittautunut toistuvasti aliarvioksi eri puolilla maata. Luke toteaa vuoden 2020 hirvikannan verotussuunnitelmassa, että hirvien määrä paljastuu jatkuvasti luultua suuremmaksi Päijänteen itärannalla, Kaakkois-Suomessa Kouvolasta Lappeenrantaan, Kemi- ja Torniojokien alajuoksulla, Oulun eteläpuolisella Pohjanmaalla, Kuopion lounaispuolella ja Vaasan etelä- sekä pohjoispuolisella rannikkoseudulla.

Hirviä ennakoidaan olevan arvioitua enemmän myös Oulun pohjoispuolella Iin tasalla ja pääkaupunkiseudun pohjoispuolella. Useimmilla näistä alueista kantatavoite on saavuttamatta, ja hirvien määrää tulisi suosituksen mukaan verottaa korkeimman kanta-arvion mukaisesti tulevalla jahtikaudella.

Luonnonvarakeskuksen suosituksen perusteella metsästäjien tulisi hakea syksyn jahtiin noin 41 000 hirvenkaatolupaa. Metsästyksessä tulisi kaatua miltei 54 000 hirveä eli enemmän kuin viime syksynä. Yhdellä luvalla saa kaataa yhden aikuisen tai kaksi vasaa, ellei muuta ole määrätty.

Vuonna 2019 pyyntilupia myönnettiin hieman päälle 50 000, ja saalis oli reilut 52 000 hirveä.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat