Nyt metsätilan voi ilmoittaa luomukeruualueeksi Metsään.fissä

Luomukeruualue-statuksesta huolimatta metsänomistajat voivat hoitaa metsiään parhaaksi katsomallaan tavalla, Metsäkeskuksesta kerrotaan.

Metsänomistajat voivat ilmoittaa metsätilansa luomukeruualueeksi Metsään.fi-palvelussa. Näiden ilmoitusten ja metsävaratietojen perusteella kerätään paikkatietoa luomukeruuseen sopivista alueista, joista laaditaan karttoja paikallisille keruu- ja luonnontuotealan yrityksille.

Tilansa keruualueeksi ilmoittava metsänomistaja valitsee Metsään.fistä paikallisen luomualueen selvittäjän, jonka kanssa tehdään sopimus metsän liittämisestä osaksi luomuvalvontaa. Selvittäjät hoitavat luomuvalvontaan liittyvät velvollisuudet metsänomistajan puolesta ja tekevät keruualueeksi ilmoitetulle metsätilalle luomusuunnitelman. Ely-keskus valvoo luomuehtojen toteutumista ilmoitetuilla keruualueilla.

”Luomukeruualueeksi ilmoitetaan koko kiinteistö. Selvittäjä katsoo, sopiiko se kokonaan vai osittain luomukeruuseen. Jos metsässä on käytetty luomussa kiellettyjä kemiallisia lannoitteita tai torjunta-aineita, sopii alue luomukeruuseen siirtymäajan jälkeen”, kertoo metsänomistajien palvelupäällikkö Veikko Iittainen Suomen metsäkeskuksesta.

Kemiallinen heinäntorjunta ei onnistu luomualueella

Luomukeruualue-statuksesta huolimatta metsänomistajat voivat hoitaa metsiään parhaaksi katsomallaan tavalla, joskin esimerkiksi torjuntaa-aineiden käytössä on rajoituksia, Metsäkeskuksesta kerrotaan. Luomualueilla voi käyttää juurikäävän torjunnassa harmaaorvakkaliuosta ja metsää voi lannoittaa tuhkalla. Luomussa kiellettyjen torjunta-aineiden (urea, kemiallinen heinäntorjunta) ja lannoituksen käytöstä tulee kuitenkin ilmoittaa etukäteen Metsään.fi-palvelussa. Ilmoittaminen on mahdollista ensi syksystä lähtien.

Luomukeruualue-sopimuksen purkaminen onnistuu myös palvelussa.

Luomusertifiointi ei vaikuta metsämarjojen ja sienien keruun jokamiehenoikeuksiin, eli keruu on kaikille vapaata luomukeruualueilla. Sen sijaan mahlan, pakurin, kuusenkerkkien ja muiden erikoisluonnontuotteiden keruuseen on oltava maanomistajan lupa myös luomukeruualueilla.

Keruualueilla tehdään tarkastuksia vuosittain. Jos kiellettyjä aineita on käytetty, alue rajataan pois luomusta määräajaksi.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus