Pohjois-Karjalan hirviluvat laskeneet hieman – Varsinais-Suomeen taas ennätysmäärä valkohäntäpeuran pyyntilupia

Valkohäntäpeuran metsästysaika jatkuu tulevalla metsästyskaudella 15. helmikuuta asti.

Pohjois-Karjalaan on myönnetty 1450 hirvilupaa, kertoo Suomen riistakeskus. Määrä on hieman vähemmän kuin edellisellä metsästyskaudella.

Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan Pohjois-Karjalassa on noin 4400 hirveä. Alueen riistaneuvoston tavoitteena on pitää hirvitiheys 2,2–3 hirvessä tuhannella hehtaarilla.

Varsinais-Suomeen 12 667 valkohäntäpeuran pyyntilupaa

Varsinais-Suomeen on myönnetty ennätysmäärä valkohäntäpeuran pyyntilupia, 12667 kappaletta. Se on noin viidenneksen enemmän kun edellisenä vuonna.

Luonnonvarakeskuksen mukaan valkohäntäpeurakanta on edelleen kasvussa Suomessa. Varsinais-Suomessa niitä on karkean arvion mukaan noin 25000, ja tavoitteena on pysäyttää kasvu tähän.

Koko Suomessa valkohäntäpeuroja on noin 100000.

Hirvilupia alueelle myönnettiin hieman vähemmän kuin edellisvuonna, 1648 kappaletta.

Valkohäntäpeuran metsästystä jatketaan helmikuulle asti

Valkohäntäpeuran metsästysaikaa on pidennetty helmikuun puoliväliin asti. Syynä on Riistakeskuksen mukaan se, että talvet ovat nykyään lumettomia ja pimeitä, minkä takia vahtimalla tapahtuva metsästys on vaikeutunut.

Helmikuussa saa metsästää ainoastaan ilman koiraa.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Harrastukset Harrastukset

Kuvat