Pohjois-Savon hirvikanta pyritään pitämään viimevuotisella tasolla

Tulevalle kaudelle on myönnetty 3 107 hirvilupaa.

Suomen riistakeskus on myöntänyt Pohjois-Savoon 3 107 hirvenpyyntilupaa tulevalle metsästyskaudelle. Se on noin 400 vähemmän kuin edellisvuonna.

Tavoitteena on pitää hirvikanta viimevuotisella tasolla, eli 2,5–3,5 hirvessä tuhannella hehtaarilla. Osassa alueita kantaa hieman leikataan ja osassa vahvistetaan.

Riistakeskuksen mukaan monelle alueelle haettiin ja myönnettiin lupia enemmän, kuin laskennallisesti olisi ollut tarpeen. Siksi se korostaa metsästäjien vastuuta pankkilupien käytössä. Hirvien verotussuunnitelman toteuttamiseen ei tarvita kuin 80 prosenttia pyyntiluvista.

Hirvivahinkojen määrää säilynee alhaisena

Lupamäärällä pystytään Riistakeskuksen mukaan pitämään hirvien aiheuttamat vahingot vähäisinä.

Viime vuonna hirvet aiheuttivat metsille vahinkoja 34 546 euron edestä. Se on vähän verrattuna suurpetojen aiheuttamiin vahinkoihin, jotka olivat arviolta 80 000 euroa.

Hirvenmetsästys alkaa lokakuun toisena lauantaina ja jatkuu tammikuun puoliväliin asti. Pelloilta vahtimisen saa aloittaa jo syyskuun alusta.

Tammikuussa koiraa ei saa käyttää metsästyksessä muutoin kuin haavoittuneen eläimen jäljittämisessä.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Harrastukset Harrastukset

Kuvat