Pohjolan metsäasiantuntijat: Korona huomioitu hyvin

Etätyön huono ergonomia ja sosiaalisten kontaktien vähäisyys huolettaa pohjoismaisia metsäasiantuntijoita.

Pohjoismaiset metsäasiantuntijat ovat tyytyväisiä työnantajan koronatoimiin, mutta työntekijöiden jaksamisesta tulisi heidän mielestään pitää parempaa huolta.

Metsäasiantuntijoiden yhdistykset Suomesta, Ruotsista ja Tanskasta tekivät elokuussa luottamusmiehilleen kyselyn koronan vaikutuksista työhön. Vastaukset antoivat myönteisen kuvan työnantajan toimista viruksen leviämisen estämiseksi.

Kielteinen palaute liittyi etätyön huonoon ergonomiaan ja sosiaalisten kontaktien vähäisyyteen.

”Kyselyn mukaan tärkein työnantajantoimenpide oli etätyöhön siirtyminen 90 prosenttisesti. Työnantajat ovat yhteistyössä henkilöstön kanssa käyneet lävitse terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä asioita. Kaikkiaan 96 prosenttia kyselyyn vastanneista katsoi, että työnantaja oli toiminut erittäin tai melko hyvin”, kertoo metsäasiantuntija Stefan Borgman.

Sen sijaan työyhteisön sosiaalisten kontaktien vähäisyys huolestutti suurinta osaa vastanneista.

”Jatkossa etäjohtamisessa on huomioitava paremmin sosiaalisen yhteydenpidon sekä yksilöllisten tietoteknisten taitojen kehittäminen”, Borgman toteaa.

Kommentit (1)

  1. MIISU4F

    ****sosiaalisten kontaktien vähäisyys huolettaa pohjoismaisia metsäasiantuntijoita.****

    Olen tullut tulokseen, että metsäalalle hakeutuu muutenkin erokkomaisempaa porukkaa. Toki asiakaspalveluja ja yrittäjien kanssa toimihenkilöt tekevät mutta metsäsuunnittelijat ja metsurit tarpoo tuolla yksikseen päivä -ja viikkokausia luontaisesti ketään näkemättä, kenestäkään kuulematta.

    Ei metsureistakaan mikään taho ole huolissaan, vaikka vuosia
    painettu niin, että kerran pari kuussa puhelimitse yhteys tai/ ja max kerran kuussa näkee ketään omalta työpaikalta.

Metsänhoito Metsänhoito