Haukkametsiä häviää hakkuissa

Kanahaukka suosii kuusikkoa, jossa puuta on yli 200 kuutiota hehtaarilla ja seassa kasvaa jonkin verran lehtipuita.

Tuoreen tutkimuksen mukaan haukalle otolliset metsät ovat vähentyneet viimeisten vuosien aikana.

Helsingin ja Jyväskylän yliopistojen sekä Suomen ympäristökeskuksen tutkimuksessa kohteena olivat Keski-Suomen haukkametsät.

Tutkimuksen mukaan merkittävimmät haukkametsät kattoivat runsaat kolme prosenttia Keski-Suomen pinta-alasta. Niistä 96 prosenttia sijaitsi kokonaan suojelualueiden ulkopuolella, ja loput kokonaan tai osittain suojelualueilla.

”Haukkametsiä löytyi talousmetsien hallitsemasta maisemasta niukasti, ja ne eivät olleet suojeltuja”, kertoo Helsingin yliopiston Luonnontieteellisessä keskusmuseossa Luomuksessa tutkimusta koordinoinut Heidi Björklund.

Kanahaukalle ihanteellisimmaksi pesäpaikaksi osoittautui järeä kuusikko, jossa puun tilavuus on yli 200 kuutiota hehtaarilla ja sekapuuna kasvaa jonkin verran lehtipuita.

Haukkametsäkohteista kymmenesosa katosi tai heikentyi huomattavasti hakkuiden vuoksi, ja puolella oli tehty hakkuita jonkin verran.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Keskustelut

Kuvat