Pölkyltä huippuhyvä tulos

Yritysrakenteen mylläyksen vuoksi tilikausi poikkeuksellisen lyhyt.

Pölkky-yhtymä teki elokuun lopussa päättyneenä, poikkeuksellisesti kahdeksan kuukauden mittaisena tilikautenaan 152 miljoonan euron liikevaihdon, 30,6 miljoonan euron liiketuloksen ja tuloslaskelman viimeiselle riville 21,9 miljoonan euron nettotuloksen.

Omavaraisuusaste eli oman pääoman osuus taseesta on 45 prosenttia, mikä sahayhtiöiden vertailussa on varsin korkea.

Poikkeuslyhyen tilivuoden vuoksi tulosluvut eivät ole vertailukelpoisia aiempaan, mutta tulos on joka tapauksessa erittäin hyvä.

Yhtymästä ja tytäryhtiöstä yhdeksi Pölkky Oy:ksi

Pölkky myllersi viime vuonna yritysrakennettaan ja muutti tytäryhtiö- ja yhtymärakenteensa yhdeksi Pölkky Oy:ksi.

Syyskuun alussa Ulea-tytäryhtiö eli Taivalkosken saha sulautettiin emoyhtiöön, samoin kuin omistuksen kautta samaksi yhtymäksi luettava puunhankintayhtiö Kitkawood, nimensä mukaisesti Kajaanissa toimiva sahayhtiö Kajaaniwood sekä sahatavaran agentuuriyhtiö Pölkky Metsä KMO.

Samalla Pölkyn tilikausi muuttui kalenterivuodesta sahauksen rytmiin paremmin sopivaksi, elokuun lopussa päättyväksi kesästä-kesään -tilivuodeksi. Ensimmäinen uusi tilikausi oli poikkeuksellisesti kahdeksan kuukauden mittainen.

Näkymät epävarmat, mutta myönteiset

Toimitusjohtaja Petteri Virranniemi toteaa tulostiedotteessa, että tulos koostui pääsääntöisesti sisäisten operatiivisten kehityshankkeiden tuomasta tehokkuudesta sekä suotuisasta markkinatilanteesta lopputuotemarkkinoilla.

”Vuoden 2020 toisella vuosipuoliskolla alkanut markkinoiden piristyminen piti pintansa koko tilikauden ajan: sahatavaran ja jatkojalosteiden kysyntä oli erittäin vahvaa. Myös lopputuotteiden hinnat vahvistuivat merkittävästi kauden aikana.”

Nykytunnelmia Virranniemi kuvaa epävarmoiksi.

”Puujalosteiden kysyntä tasaantui syksyn 2021 aikana ja lopputuotteiden hinnat ovat laskeneet. Odotamme kuitenkin kysynnän säilyvän vahvana tilikauden aikana sekä hintojen jälleen nousevan vuoden 2022 ensimmäisen ja toisen neljänneksen aikana. Yhtiön liikevaihdon odotamme edelleen kasvavan ja kannattavuuden vahvistuvan.”

Taivalkoskella käynnistyi höyläämö viime kesänä. Seuraavana investointivuorossa on lajittelulaitos Kajaaniin, jonka koekäyttö alkaa vuoden lopulla.

Puukauppa Puukauppa

Kuvat