PTT: Puunkäytön tuottavuus laskee

Puunkäyttö painottuu alemman jalostusasteen tuotteisiin, kuten paperista selluun.

Puunkäyttö kasvaa, mutta tuotannon jalostusarvo laskee, minkä vuosi puunkäytön lisäyksen tuoma talouskasvu jää puunkäytön kasvua selvästi alemmaksi.

Kyse on prosenttivertailusta. Pellervon taloustutkimus on tehnyt johtopäätöksensä siitä, että puunkäyttö painottuu aiempaa enemmän alemman jalostusasteen tuotteisiin, kuten paperista selluun.

”Lisääntyvä kartongintuotanto kompensoi tästä muutoksesta vain osan”, metsäekonomisti Jyri Hietala toteaa.

Puunkäytön reaalisen arvon odotetaan nousevan 14 prosenttia kaudella 2015–2035, mutta samalla ajanjaksolla puupohjaisen biotalouden arvonlisäyksen ennustetaan nousevan vain kuusi prosenttia.

Vuonna 2015 puunkäytön arvo oli noin neljä miljardia euroa ja puuta käyttävän teollisuuden tuotannon yhteisarvo lähes viisinkertainen, yli 19 miljardia.

Vaikka tuotannon jalostusarvo kasvaa prosenteissa puunkäyttöä hitaammin, rahamääräinen kasvu on edelleen suurempi. Hietala on laskenut, että vuoteen 2035 mennessä puunkäytön arvo nousee 0,6 miljardia, teollisuuden tuotanto 1,2 miljardia euroa.

PTT:n mukaan suotuisampi kehitys on mahdollinen vain, jos luodaan uudenlaisia korkean lisäarvon tuotteita ja jos niiden kehittämiseen on tutkimusresurssit.

Uusia korkean jalostusasteen biotuotteita voisivat Hietalan mukaan olla esimerkiksi rakentamisessa käytettävät puuelementit, nanosellu jatkojalosteineen tai selluntuotannon sivuvirroista saatavat biotuotteet.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa