PTT: Sijoitukset metsärahastoihin tuplaantuneet viidessä vuodessa

Metsärahastojen yhteenlaskettu koko oli vuoden 2020 lopussa runsaat 800 miljoonaa euroa, tutkimuslaitoksen raportista selviää.

Sijoitukset asunto-, tontti- ja metsärahastoihin ovat kasvaneet viime vuosina nopeasti, PTT:n tuoreesta raportista käy ilmi. Kasvun taustalla on muun muassa matala korkotaso.

Vuoden 2020 lopussa asuntorahastojen yhteenlaskettu koko oli reilut kuusi miljardia, tonttirahastojen hieman yli 0,9 miljardia ja metsärahastojen reilut 0,8 miljardia. Viidessä vuodessa asunto- ja metsärahastojen koko kaksinkertaistui, tonttirahastojen peräti kuusinkertaistui.

Viime vuoden alussa Suomessa oli 57 asuntorahastoa, 18 tonttirahastoa ja 14 metsärahastoa.

Asunto- ja tonttirahastojen toiminnan vaikutuksia on raportin mukaan vaikea erottaa. Sen sijaan metsärahastoista on enemmän tietoa saatavissa.

Metsärahastot omistavat vajaa prosentin Suomen metsätalousmaasta, mutta niiden osuus metsätilakaupoista oli vuoden 2021 tammi-lokakuussa yli viidenneksen. Kauppasummasta osuus oli lähes kaksi viidennestä.

Metsärahastojen omistukset ovat keskittyneet Pohjois-Suomeen. Rahastojen omistamasta pinta-alasta yli 70 prosenttia sijaitsee Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin maakunnissa. Rahastojen aktiivisuus ostajana on kasvanut voimakkaasti muutaman viime vuoden aikana.

Metsärahastot ovat lisänneet metsämaan kysyntää, mikä on todennäköisesti kohottanut hintoja etenkin pohjoisessa. Toisaalta hintojen nousu on voinut lisätä myös tarjontaa, raportissa arvioidaan.

”Osa sijoituksista olisi voitu tehdä metsiin ilman rahastojakin, mutta rahastot mahdollistavat metsäsijoitukset pienillä summilla ja ilman käytännön metsänhoitotyötä”, sanoo PTT:n metsäekonomisti Olli Korhonen.

Metsämaan hinnan nousu on vaikuttanut myös rahastoihin, sillä niiden tuottotavoitteiden kannalta sopivia kohteita on entistä vähemmän tarjolla.

Raportissa arvioidaan, että korkotason nousu tulevaisuudessa vähentää todennäköisesti sijoittajien kiinnostusta asunto-, tontti- ja metsärahastoihin. Kiinteistösijoituksilla katsotaan silti olevan jatkossakin hajautushyötyjä.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus