Puuliitto tuomitsee metsurien yt:t

Liiton mukaan Metsähallituksen suunnitelmat metsurien talviaikaisista lomautuksista ovat lainvastaisia.

Puuliitto tuomitsee Metsähallituksen aikeet metsureiden lomautuksista. Metsähallitus kertoi tänään aloittavansa metsurityötä koskevat yt-neuvottelut.

Puuliitto pitää suunnitelmia metsureiden mahdollisista sydäntalveen sijoittuvista lomautuksista lainvastaisina, sillä metsähallituslain mukaan Metsähallituksen on otettava toiminnassaan huomioon työllisyyden edistämisvaatimukset osana yhteiskunnallisia velvoitteitaan.

Liitto vaatii Metsähallitusta käyttämään kaikki keinot metsuriensa ympärivuotisen työllisyyden turvaamiseksi. Mahdollisuuksia on: Ensinäkin laitokselle on osoitettu työllisyyden edistämiseen taloudellinen liikkumavara, joka voi pienentää liikevoittoa. Toisaalta kyse ei ole siitä, etteikö töitä riittäisi ympärivuoden. Esimerkiksi talviajan ensiharvennukset sopivat metsurityöksi mainiosti, Puuliitto tähdentää.

Liitto vetoaa myös valtio-omistajaan, jotta se mitoittaisi Metsähallituksen tulostavoitteet niin, että tulosta ei tarvitse tehdä työntekijöiden kustannuksella.

METSÄLEHTI

Metsänomistus Metsänomistus