Raakapuun hinnanlasku globaali ilmiö

Maailmantalous hiljentyy, mutta sahatavaralla edelleen kasvumarkkinoita.

Tukkipuun globaali hintaindeksi laski tämän vuoden toisella neljänneksellä ja kyseessä oli jo viides peräkkäinen laskukvartaali, metsäteollisuustuotteiden markkinoita seuraava Wood Resources International raportoi.

Hinnat laskivat kaikilla mantereilla, eniten kuitenkin Euroopassa, jossa painuttiin alhaisimmalle tasolle yhdeksään vuoteen.

Itävallassa ja Saksassa tukin hinnat ovat laskeneet lähes 20 prosenttia kahden viime vuoden aikana, mikä on vahvistanut näiden maiden sahateollisuuden kilpailukykyä.

Sahatavaralla määrällisiä kasvumarkkinoita

Maailmantalouden hiljentymisestä huolimatta sahatavaran kysyntä on kasvanut Kiinassa, Britanniassa, Egyptissä ja Alankomaissa.

Kiina toi toisella kvartaalilla kahdeksan miljoonaa kuutiometriä sahatavaraa, mikä on uusi kvartaaliennätys.

Venäjän sahatavaran vienti nousi viiteen miljoonaan kuutiometriin, mikä oli 39 prosenttia vuoden ensimmäistä neljännestä enemmän.

Kanadassa sahatavaran tuotanto laski vuoden alkupuoliskolla yhdeksän prosenttia viime vuoteen verrattuna. Suurin, 16,5 prosentin pudotus koettiin Brittiläisessä Kolumbiassa.

Kuitupuun hinnanlaskun takana monia syitä

Sellutehtaat kautta maailman painiskelivat heikon kysynnän ja korkeiden varastojen kanssa. Havusellun hinta on laskenut viime vuoden syksystä kuluneeseen kesään mennessä 26 prosenttia ja lehtisellun 18 prosenttia.

Havukuitupuun ja hakkeen hinnat putosivat käytännössä kaikilla markkinoilla toisella kvartaalilla. Syyt vaihtelivat eri alueilla, mutta ne liittyivät alentuneisiin sellunhintoihin ja heikentyneeseen kuidun kysyntään, ja myös puun tarjonnan kasvuun, joka puolestaan saattoi johtua sekä hyönteistuhojen vuoksi kiihdytetyistä hakkuista että suotuisista korjuuoloista.

Toisella kvartaalilla havukuidun hintaindeksi laski 1,5 prosenttia ja lehtikuidun 0,5 prosenttia aikaisempaan kvartaaliin verrattuna. Lehtikuitupuun hinnat putosivat eniten Indonesiassa, Saksassa ja Yhdysvaltojen luoteisosissa sekä Brasiliassa, kun taas nousua oli Venäjällä, Japanissa ja Australiassa.

Puukauppa Puukauppa