Iso osa metsitystukihakemuksista hylätty, eniten tukea haettu turvetuotantoalueille

Metsityksiä on toteutettu toistaiseksi liki 1 000 hehtaarilla, Metsäkeskuksesta kerrotaan.

Joutoalueiden metsitykset ovat päässeet toden teolla käyntiin tänä vuonna, Suomen metsäkeskuksesta kerrotaan. Tukihakemuksia on tehty 8 400 hehtaarin edestä ja tukea on myönnetty 4 100 hehtaarille. Metsityksiä on toteutettu liki 1 000 hehtaarilla.

Eniten entisten turvetuotantoalueiden metsittämiseen. Lisäksi tuella on metsitetty entisiä kivennäismaapeltoja, turvepeltoja ja muita joutoalueita.

Pinta-alan mukaan tukea on haettu eniten Pohjois-Pohjanmaalle (1 600 hehtaaria) ja Etelä-Pohjanmaalle (1 400 hehtaaria) . Määrällisesti eniten tukihakemuksia on tullut Pohjois-Savosta, lähes 300 kappaletta.

Hakemusten käsittelyssä oli alkuun ruuhkaa, mutta tällä hetkellä käsittely etenee sujuvasti. Lähes kaikista vireillä olevista hakemuksista onkin tehty päätös, Metsäkeskuksesta kerrotaan.

Metsäkeskus on kuitenkin joutunut hylkäämään suuren osan hakemuksista, yhteensä noin 3 200 hehtaarin edestä. Yleisin syy hylkäämiseen on ollut se, että metsitettäväksi aiottu alue on ollut jo luontaisesti metsittynyt tai voimakkaasti vesoittunut.

Hakemuksia on hylätty myös ely-keskuksen lausuntojen perusteella. Tällöin yleisimpiä syitä ovat olleet vuoden 2019 jälkeen haetut maatalouden tuet, kaavoituksen rajoitukset metsityksen toteutukseen ja metsityksen kohdistuminen maisemallisesti arvokkaaseen elinympäristöön.

Metsitystukea voi hakea ensi vuoden loppuun saakka.

Lisää aiheesta: Päätökset metsitystuesta syntyvät hitaasti, toistaiseksi tehty 200 päätöstä

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus

Keskustelut