Reilu pudotus hirvilupiin Kainuussa ja Oulussa

Lupaehdoissa on asetettu rajoituksia aikuisten hirvien metsästyksen osalta.

Suomen riistakeskus Oulu on myöntänyt toimialueensa viidelle hirvitalousalueelle yhteensä 5 795 pyyntilupaa tulevalle hirvenmetsästyskaudelle. Myönnetty lupamäärä on selvästi pienempi kuin vuonna 2018, jolloin pyyntilupia myönnettiin 8 459 kappaletta. Tänä vuonna suurimmassa osassa alueesta rajoitettiin pyyntiluvilla myös sallittua aikuisten hirvien määrää.

Riistakeskuksen mukaan myönnetyllä lupamäärällä pyritään pitämään hirvitiheydet välille 2,0-3,1 hirveä tuhannella hehtaarille asetetuilla tavoitetasoilla. Hirvikannan rakenteen osalta tavoitellaan tilannetta, jossa naaraita on enintään 1,5 yksilöä yhtä urosta kohti, ja metsästyksen jälkeen jäävään talvehtivaan kantaan jää 20-30 prosenttia vasoja.

Luonnonvarakeskus arvioi koko Oulun riistakeskusalueen hirvikannan kooksi viime syksyn jahdin jälkeen noin 9 400 hirveä. Edellisen vuoden verotuksella hirvikanta laski tavoitetasoon neljällä alueen viidestä hirvitalousalueesta.

Kainuussa tavoitetiheys 2,4 – 3,3 hirveä

Kainuun alueelle riistakeskus on myöntänyt tulevalle syksylle 1 800 hirven pyyntilupaa. Yhdellä pyyntiluvalla voi kaataa yhden aikuisen hirven tai kaksi hirven vasaa ja riistakeskus arvioi kokonaissaaliin nousevan 2 200 eläimeen. Viime syksynä kaadettiin 2 515 hirveä.

Alueellinen riistaneuvosto on asettanut tavoitetiheydet maakunnan neljälle hirvitalousalueelle välille 2,4-3,3 hirveä tuhannella hehtaarilla. Hirvikannan arvioidaan olevan sovituissa raameissa ensi syksyn jälkeen.

Kainuun riistakeskuksen mukaan saaliissa tulee olla riittävästi vasoja, jotta hirvikanta olisi ikärakenteeltaan luonnonmukainen. Tämä on varmistettu lupaehdoilla.

Kommentit (1)

  1. Hirvikanta ei ole pudonnut edellisistä vuosista, metsästäjät väärentävät tilastoja jättämällä ilmoittamatta havainnot. Hirvenmetsästyksestä päättäminen pitäisi tapahtua täysin vahinkoalueiden metsänomistajien ehdoilla. Jopa hirvivahinkokorvaukset on tehty metsästäjien ehdoilla.

Harrastukset Harrastukset