Riistametsänhoito, lehdot ja suojavyöhykkeet Metso-hankkeiksi

Tieto metsäkanalintujen elinympäristöistä halutaan Metsäkeskuksen Metsään.fi-palveluun.

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma Metsoon on valittu kolme uutta luonnonhoidon kehittämishanketta.

Yksi hankkeista kehittää riistametsänhoitoa paikkatiedon avulla. Ideana on tunnistaa metsäkanalintujen elinympäristöjä ja viedä tieto Suomen metsäkeskuksen Metsään.fi-palveluun.

Kanalinnut elävät usein talousmetsissä, ja niiden elinolosuhteita voidaan kohentaa esimerkiksi korpien ja vaihettumisvyöhykkeiden kevyemmällä käsittelyllä. Metsästäviä maanomistajia riistametsänhoito kiinnostaa laajalti.

”Paikkaan sidotun riistatiedon myötä maanomistaja voi entistä helpommin ottaa aiheen esille asioidessaan metsäalan toimijoiden kanssa”, kertoo viestintäsuunnittelija Mirja Rantala Suomen riistakeskuksesta.

Toisessa Metsäkeskuksen hankkeessa mietitään, miten lehtoja voitaisiin suojella ja hoitaa entistä paremmin.

Kolmannessa, Jyväskylän yliopiston koordinoimassa hankkeessa selvitetään, kuinka arvokkaiden puronvarsien suojavyöhykkeitä käsiteltäessä kohteen ominaisuudet ja lajisto säilyisivät, mutta metsänomistaja saisi silti metsästään tuloja.

”Nykyinen toimintatapa on jättää suojeltavan kohteen ympärille kapea suojavyöhyke, jota ei käsitellä lainkaan. Testaamme toimisiko leveämpi, mutta osittain poimintahakattu suojavyöhyke paremmin, erityisesti suhteessa sen kustannuksiin. Samalla tutkimme miten eri tavoin käsitellyt puronvarret kärsivät tuulituhoista”, kertoo dosentti Panu Halme Jyväskylän yliopistosta.

Jyväskylän yliopiston koordinoiman hankkeen tuloksia voidaan soveltaa myös muihin kohteisiin kuin puronvarsiin.

Maa- ja metsätalousministeriö rahoittaa uusia valtakunnallisia luonnonhoidon kehittämishankkeita yhteensä noin 250 000 eurolla vuonna 2017. Hankkeiden kesto on 2–3 vuotta.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Kuvat