Ruotsin tienvarsihinnat jatkoivat laskuaan

Hinnat laskeneet kuitupuulla yhtäjaksoisesti vuoden, tukkipuulla puolitoista vuotta.

Ruotsissa raakapuun tienvarsi- eli hankintahinnat ovat jatkaneet laskuaan koko kuluneen vuoden, metsävirasto Skogsstyrelsenin tilasto osoittaa.

Kuitupuun hinta on laskenut 2,8 prosenttia ja tukin hinta 2,6 prosenttia vuoden ensimmäisestä neljänneksestä.

Hinnanlasku on ollut voimakkainta, 3,5 prosenttia, pohjoisella alueella. Eteläisellä alueella hinta on laskenut 2,7 prosenttia, keskisellä alueella 1,2 prosenttia.

Kuitupuun hinnanlasku on jatkunut yhtäjaksoisesti vuoden. Hinnanlasku oli voimakkainta viime vuoden loppupuoliskolla.

Tukin hinnat ovat laskeneet keskisellä alueella 3,8 prosenttia, eteläisellä alueella kolme prosenttia ja pohjoisella alueella 1,1 prosenttia tämän vuoden ykkös- ja kakkoskvartaalien välillä.

Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna tukin hinnat ovat laskeneet tai pysyneet lähes ennallaan viimeiset puolitoista vuotta. Suurin, 5,5 prosentin hinnanlasku oli viime vuoden kolmannella neljänneksellä.

Hankintakauppojen osuus Ruotsin puukauppamääristä on alle kymmenen prosenttia.

Puukauppa Puukauppa