Saaristomeren ja Suomenlahden norpat onnistuttiin laskemaan vuosien tauon jälkeen: tulos ilahduttava

Saaristomerellä norppia nähtiin 122 ja itäisellä Suomenlahdella 12.

Luonnonvarakeskus, Metsähallitus ja WWF Suomi onnistuivat ensimmäistä kertaa 7 vuoteen laskemaan norppien lukumäärän Saaristomerellä ja Suomenlahdella. Saaristomerellä niitä nähtiin 122 ja itäisellä Suomenlahdella 12 kappaletta.

”On ilahduttavaa, että Kotkan ja Haminan edustan jäillä nähtiin nyt yli kymmenen norppaa, joka on jo suuri osa alueen Saaristomeren kantaakin pienemmästä norppamäärästä”, sanoo WWF Suomen merihyljetyöryhmän puheenjohtaja Antti Halkka.

Eteläiset norppakannat Saaristomerellä ja itäisellä Suomenlahdella ovat hyvin pieniä ja uhanalaisia. Haikan mukaan tämän vuoden laskentatulokset voivat viitata siihen, että hyvinä jäävuosina norppa kykenee lisääntymään myös Suomen puoleisella Suomenlahdella.

Laskennat onnistuivat tänä vuonna kylmän talven ansiosta. Merellä oli vielä huhtikuussa jäätä ja sillä makaavat norpat kyettiin laskemaan lentokoneesta käsin.

Laskenta-ajankohdaksi on valittu huhtikuu sen takia, että silloin norpat vaihtavat karvansa ja niitä näkyy kaikkein eniten.

”Parhaimmissakaan olosuhteissa laskennoissa ei kuitenkaan havaita kaikkia hylkeitä, koska osa yksilöistä on vedessä. Lisäksi jääolosuhteilla on merkittävä vaikutus laskentojen onnistumiseen”, Luonnonvarakeskuksen tutkija Mervi Kunnasranta sanoo.

Koko Itämeren alueella norppia arvioidaan olevan noin 20 000, kun vielä 1900-luvun alussa niitä oli muutama satatuhatta.

Nykyään valtaosa itämerennorpista elää Perämerellä, missä laskennat pystytään toteuttamaan vuosittain. Siellä norppakanta on nyt kasvanut keskimäärin 5 prosenttia vuodessa.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Kuvat