Säästöpuustoa jätettiin suositeltua enemmän

Säästöpuiden valinnassa on edelleen parantamisen varaa.

Säästettävät puut tulee jättää ryhmiksi ja esimerkiksi luontokohteiden yhteyteen, muistuttaa Metsäkeskuksen johtava luonnonhoidon asiantuntija Riitta Raatikainen. Säästöpuuryhmän poltto on yksi keino lisätä luonnon monimuotoisuutta. (Kuvaaja: Sami Karppinen)

Metsäkeskuksen suorittaman arvioinnin mukaan yksityismailla päätehakkuissa oli jätetty säästöpuita viime vuonna keskimäärin 15,8 runkoa hehtaarille, kun suositus on vähintään 10 runkoa hehtaarilla. Säästöpuustosta 85 prosenttia oli elävää puustoa.

Metsäkeskuksen mukaan luonnonhoidon laadun kannalta arvokkaimpia säästöpuita ovat havu- ja lehtipuut, jotka ovat läpimitaltaan yli 20 senttimetriä. Tällaisia puita oli 40 prosenttia arviointikohteiden säästöpuuston kappalemäärästä ja 81 prosenttia säästöpuuston kokonaistilavuudesta. Järeiden säästöpuiden määrä kasvoi hieman vuoden 2017 tuloksiin verrattuna, mutta edelleen säästöpuiksi jätetään paljon pieniläpimittaista puustoa.

”Säästöpuiden valinnassa ja kohdentamisessa on edelleen parantamisen varaa. Säästöpuiksi tulee valita järeitä havu- tai lehtipuita sekä säilyttää lisäksi säästöpuiden alla kasvavaa pieniläpimittaista puusto- ja pensaskerrosta”, sanoo luonnonhoidon johtava asiantuntija Riitta Raatikainen Suomen metsäkeskuksesta.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa

Keskustelut