Sahatavaravienti nousemassa ennätyslukemiin

Luonnonvarakeskus (Luke) ennustaa sekä hakkuiden että metsäviennin kasvavan reilusti viime vuodesta. Vain paperin vienti mataa.

Sahatavaran viennissä odotetaan ennätysvuotta. Kiina nousee ykkösmaaksi niin viennin määrällä kuin arvollakin mitattuna, arvioi Luonnonvarakeskuksen ennuste.

Mikä ilahduttavinta, kuusen lisäksi mäntylankkukin näyttää kelpaavan entistä paremmin kiinalaisille. Tämä helpottaa arabiasiakkaiden ostovoiman heikentymisen riuduttamia mäntymarkkinoita. Viime ajat alaviistoon menneiden mäntysahatavaran hintakäyrienkin ennakoidaan loppuvuoden aikana vakautuvan.

”Vuonna 2017 sahatavaran viennin ennakoidaan nousevan yhdeksään miljoonaan kuutiometriin, mikä on kaikkien aikojen ennätys. Ensi vuonna vienti kasvaa edelleen hieman”, ennakoi tutkija Antti Mutanen Lukesta.

Hänen mukaansa sellun tuotanto ja vientimäärät kohoavat tänä ja erityisesti ensi vuonna, kun uusi tuotantokapasiteetti saadaan täyteen käyttöön. Sellun vientihinta nousee tänä vuonna, mutta laskee ensi vuonna tuotannon kasvun seurauksena.

Myös kartonkien tuotanto ja vienti lisääntyvät. Tarjonnan kasvu Euroopassa pitää kuitenkin hintakehityksen vaimeana. Paperin tuotanto ja vienti vähenevät edelleen.

Sellun ja kartonkien kysynnän kasvun ansiosta metsäyhtiöiden kannattavuus pysyy hyvällä tasolla tänä ja ensi vuonna. Runsauden sarvea kaventaa kansainvälisen kilpailun kiristymisestä ja ylitarjonnasta johtuva vientihintojen laimea kehitys.

Lievää nousua kuitupuulle

Kotimaisen ainespuun hakkuut nousevat tänä vuonna 63,8 miljoonaan kuutiometriin ja ensi vuonna 65 miljoonaan kuutioon. Samalla raakapuun tuonnin ennustetaan laskevan neljä prosenttia viime vuodesta.

Kuusisahatavan vahvan kysynnän myötä kuusitukin kantohinta kohoaa eniten. Myös kuusi- ja mäntykuitupuun kantohintojen ennustetaan tänä vuonna nousevan. Ensi vuodelle ei näköpiirissä ole kantohintatason muutoksia.

Yksityismetsien bruttokantorahatulojen ennakoidaan tänä vuonna nousevan 1,9 miljardiin euroon, ensi vuonna kantorahaa kertyy tätäkin enemmän.

Metsähakkeen käytön arvioidaan kasvavan tänä vuonna pari prosenttia viime vuodesta. Ensi vuonna metsähaketta ennakoidaan käytettävän 8,5 miljoonaa kuutiota.

Puukauppa Puukauppa

Keskustelut