Sahateollisuus: Polttoaineverojen korotus heikentää kilpailukykyä

Järjestö toivoo ammattibiodieselin nopeaa käyttöönottoa.

Polttoaineverotuksen korotukset painavat valtion ensi vuoden budjetin kokonaisvaikutukset logistiikkakustannusten osalta negatiivisiksi, itsenäisiä sahoja edustava Sahateollisuus ry arvioi. Järjestön mukaan polttoaineiden toteutettu veronkorotus lisää sahateollisuuden vuotuisia kustannuksia 6 miljoonaa euroa, samalla se heikentää entisestään sahojen kansainvälistä kilpailukykyä.

Logistiikkakustannusten nosto koronatilanteessa ja matalasuhdanteen kynnyksellä sopivat huonosti hallituksen vientiteollisuutta tukeviin tavoitteisiin, järjestö toteaa.

Sahateollisuus esittääkin hallitusohjelmassa mainitun, verottoman ammattibiodieselin käyttöönottoa nopeassa aikataulussa. Se lieventäisi tehtyjen polttoaineveronkorotusten vaikutusta kuljetusyrityksille. Näin saataisiin laskettua raskaan liikenteen ilmastokuormitusta merkittävästi ja toisaalta lisättyä vientiteollisuuden kilpailukykyä.

Sahateollisuus toivoo lisäksi, että hallituksen budjettiriihessä edistettäisiin puurakentamista tavoitteellisesti, käynnistettäisiin vähähiilisyyteen kannustava investointiohjelma ja luovuttaisiin päästökauppakompensaatiosta.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa