Sahateollisuus: Puusta pitää maksaa sen todellisten ominaisuuksien mukaan

Puutavaran nykyistä mittaustapaa on uudistettava, järjestön uusi puheenjohtaja arvioi.

Itsenäisiä sahoja edustava Sahateollisuus ry haluaa parantaa Suomen puumarkkinoiden toimivuutta ja avoimuutta. Tämä edellyttää muun muassa puutavaran nykyisen mittauksen uudistamista.

”Tarvitsemme mallin, jossa hyödynnetään kehittynyttä teknologiaa ja maksetaan puusta sen todellisten ominaisuuksien mukaan”, järjestön uusi puheenjohtaja Tommi Sneck toteaa.

Hänen mukaansa nykyiset menetelmät mahdollistavat huomattavasti tarkemmat mittaukset kuin tällä hetkellä käytössä olevat menetelmät.

Tavoitteena on myös toimintaympäristö, jossa kaikkia samaa raaka-ainetta hyödyntäviä osapuolia kohdellaan tasavertaisesti. Sneckin mukaan yritystuet jakautuvat nykyisin epätasaisesti alan toimijoiden välillä.

”Energiaveroleikkurista tulee luopua ja korvata se sähköveron alennuksella EU:n minimitasoon. Niin ikään päästökauppakompensaatio asettaa yritykset eriarvoiseen asemaan, eikä kannusta fossiilisista polttoaineista luopumiseen. Lisäksi sahoille tärkeä sivutuotemarkkina täytyy vihdoin saada kilpailuneutraaliksi”, Sneck linjaa.

Koskisen Oy:n Sahateollisuutta johtava Sneck valittiin järjestön uudeksi puheenjohtajaksi syyskokouksessa. Samalla varapuheenjohtajiksi valittiin Kalle Junnikkala Junnikkalasta ja Markus Luodelahti JPJ-Woodista. Edellinen puheenjohtaja Pekka Kopra toimi puheenjohtajana neljä vuotta.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa