Metsälain muutos merkittävin syy lakikohteiden vähentymiseen

Noro- ja purokohteiden ala pieneni Metsäkeskuksen metsävaratietojen päivityksessä.

Suomen metsäkeskus on viime päivinä selvitellyt metsävaratietojen päivityksen vaikutuksia metsälain erityisen tärkeisiin elinympäristöihin. Ensiksi on tarkasteltu päivityksen vaikutuksia puro- ja norokohteisiin vertaamalla joulukuun 2017 ja lokakuun 2019 välisen ajan metsävaratietoja.

Metsäkeskuksen mukaan tietojen päivityksen seurauksena puro- ja norokohteiden pinta-ala on kutistunut 7 900 hehtaaria. Siitä noin 600 hehtaaria on siirretty luonnonsuojelulain mukaisiksi suojelualueiksi. Lähes 4 000 hehtaaria on poistettu vuonna 2014 voimaan tulleen lakimuutoksen takia. Tuolloin metsälakiin tuli vaatimus kohteiden pienialaisuudesta. Merkittävä osa näistä kohteista on edelleen mukana muina luontokohteina, joille Metsäkeskus ei suosittele toimenpiteitä.

Kaavoituksen ja maankäytön muutoksen seurauksena noin 1 000 hehtaaria on poistunut metsälain alaisuudesta ja siten myös metsävaratiedoista.

”Tietojen analysointi on vielä kesken ja luvut saattavat tarkentua selvitystyön edetessä”, sanoo Metsäkeskuksen rahoitus- ja tarkastuspäällikkö Jarkko Partanen.

Ajantasaisen tiedon tarve korostuu

Metsäkeskus muistuttaa, että sillä on velvollisuus ylläpitää ajantasaista ja virheetöntä metsävaratietoa järjestelmissään. Lakikohteista tietoja on kerätty vuodesta 1998 saakka, ja vuoteen 2012 asti keräämisestä vastasi 13 alueellista metsäkeskusta. Aineiston laadussa on ollut huomattavia alueellisia eroja.

Yksi tietojen päivityksen tarkoitus onkin ollut yhdenmukaistaa aineistoa ja taata siten metsänomistajien ja alan toimijoiden tasa-arvoinen kohtelu eri puolilla maata.

Digitalisaation edetessä metsävaratietoja ja myös lakikohteiden tietoja hyödynnetään aiempaa enemmän, ja myös muut toimijat rakentavat niiden pohjalta uusia palveluita.

”Kun käyttö laajenee, tarve tietojen ajantasaisuudelle ja virheettömyydelle korostuu. Tämä lisää tarvetta jatkuvalle tietohuollolle”, Partanen sanoo.

Tietojen päivitys ja lakikohteiden vähentyminen herätti muutama viikko sitten julkista keskustelua. Tuolloin Metsäkeskus päätti keskeyttää tietojen päivityksen ja ryhtyi selvittämään poistettujen kohteiden määrää ja poistojen syitä.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Keskustelut