Sallatunturi ja Evo ehdolle uusiksi kansallispuistoiksi

Hallituskauden aikana ympäristöministeriölle on tehty kansallispuistoaloitteet viidestä kohteesta.

Uusista kansallispuistoista tehdyistä esityksistä jatkotyöhön ryhdytään Sallatunturin ja Evon metsäalueen osalta, kertoo ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen (vihr.).

Sallatunturin kansallispuistosta voidaan heti ryhtyä valmistelemaan hallituksen esitystä, joka voitaisiin antaa eduskunnalla jo ensi kevätkaudella. Evossa aloitetaan kokoamalla alueellinen työryhmä, jonka työn pohjalta valmistelussa edetään.

Sallatunturin kansallispuisto perustettaisiin Natura 2000 -verkostoon kuuluvalle luonnonsuojelualueelle. Noin 10 000 hehtaarin laajuinen alue on luontoarvoiltaan arvokas, ekologisesti ja maisemallisesti eheä kokonaisuus aivan Suomen itärajalla.

Evon metsäalue Kanta-Hämeessä on noin 8 000 hehtaarin pinta-alallaan eteläsuomalaisittain poikkeuksellisen laaja, yhtenäinen ja paikoin erämäinenkin vanhojen boreaalisten metsien alue. Evon metsät tarjoavat elinympäristöjä erityisesti lahopuulla ja palaneella puulla elävälle uhanalaiselle lajistolle.

Hallituskauden aikana ympäristöministeriölle on tehty kansallispuistoaloitteet viidestä kohteesta: Sallatunturista, Korouoman rotkolaaksosta, Evon alueesta, Porkkalan saaristosta sekä Punkaharjun kansallismaisemasta ja Haarikon metsien yhdistetystä alueesta.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Kuvat