Selvitys: Metsäala haluaa yhteiset menetelmät luontovaikutusten seurantaan

Metsätalouden luontovaikutuksista ei ole saatavilla kattavaa kokonaiskuvaa.

Metsäalalle tarvitaan yhteinen järjestelmä metsätalouden luontovaikutusten seuraamiseen, Tapion selvityksestä käy ilmi. Selvityksen mukaan alan toimijat kaipaavat entistä parempaa tietoa toimintansa luontovaikutuksista ja tulevaisuudessa tiedon tarve vain kasvaa.

Esiselvityksen mukaan metsäala katsoo, että sillä on hyvät keinot talousmetsien luonnonhoitoon ja metsien suojeluun. Metsätalouden luontovaikutuksista ei tällä hetkellä ole kuitenkaan saatavilla kattavaa kokonaiskuvaa ja yhteiset käytännöt vaikutusten seuraamiseksi puuttuvat.

Selvityksen mukaan alalle olisikin syytä kehittää yhtenäiset menetelmät luontovaikutusten arviointiin. Käytännössä tämä tarkoittaisi seurattavien indikaattoreiden valintaa, mittareiden asettamista niille ja seurantamenetelmien määrittelemistä.

”Yhteinen malli luontovaikutusten mittaamiseen, seurantaan ja todentamiseen lisäisi myös läpinäkyvyyttä ja uskottavuutta, ja siten edesauttaisi luontovaikutustiedon hyödynnettävyyttä”, kertoo selvityksen toteuttaja Matti Maajärvi Tapiosta.

Tärkeä olla edelläkävijä

Suomi on sitoutunut luontokadon pysäyttämiseen 2030 mennessä.

”Metsillä on tässä keskeinen rooli ja siksi on tärkeää, että metsäala toimii jatkossakin itse edelläkävijänä. Esiselvitys kertoo, että metsäalalla on halua etsiä uusia ratkaisuja”, Sitran johtava asiantuntija Tatu Torniainen sanoo.

Sitran rahoittama esiselvitys toteutettiin viime keväänä. Sitä varten haastateltiin metsäteollisuuden puunhankintaorganisaatioita, metsänomistajia, metsäpalveluiden tarjoajia sekä metsäteollisuustuotteiden myyntiorganisaatioita.

Metsälehti kuuluu Tapio-konserniin.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat