Selvitys: Metsähallituksen kunnostusojitusten vesiensuojelu hyvällä tasolla

Ensimmäistä kertaa Metsähallituksen kunnostusojituksen seurannan teki ulkopuolinen asiantuntija.

Metsähallituksen kunnostusojitusten vesiensuojelu on Tapio Palvelut Oy:n selvityksen mukaan vaatimuksiin nähden hyvällä tasolla.

”Suunnittelussa oli käytetty monipuolisesti vesiensuojelumenetelmiä sekä kuivatusalueella että purkupisteissä. Kunnostusojitustyömailla vesiensuojelutyöt oli useimmiten toteutettu ammattitaitoisesti”, asiantuntija Ari Kotiharju Tapiosta toteaa.

Vaikka toiminnan nykyvaatimukset täyttyvät, on vesiensuojelussa vielä kehitettävää. Kehittämiskohteina Tapion asiantuntijat esittivät vesiensuojelun termien tarkempaa käyttöä suunnittelussa ja toteutuksessa, jotta työohje olisi yksiselitteinen.

Lisäksi vesiensuojelua koskeva tiedonkulku tietojärjestelmien välillä sekä niistä edelleen kaivinkone- ja metsäkonekuljettajille tulisi varmistaa.

”Ensimmäistä kertaa arvioinnin teki ulkopuolinen taho. Tapion asiantuntijat tarkastivat Etelä-Suomen, Pohjanmaa-Kainuun ja Lapin alueilla 15 kunnostusojituskohdetta, joiden yhteispinta-ala oli yli 800 hehtaaria”, Metsähallituksen kestävän kehityksen päällikkö Antti Otsamo kertoo.

Kunnostusojituksessa ja maanmuokkauksessa toimenpiteet suunnitellaan siten, että kiintoaineksia ja ravinteita ei pääse vesistöihin. Järvien, jokien, purojen ja lähteiden ympärille jätetään riittävät suojavyöhykkeet vesistöhaittojen ehkäisemiseksi.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Keskustelut

Kuvat