Selvitys: Polttoainepula uhkaa metsäteollisuuden puunsaantia

Turpeen tuotantoa tulisi kasvattaa lähivuosiksi, jos teollisuuden puunkäyttö halutaan turvata, Afry arvioi.

Suomessa ei ole lähivuosina riittävästi tarjontaa energiapuusta ja turpeesta, jotta energiantuotannon polttoainetarve saataisiin katettua, konsulttiyhtiö Afryn selvityksessä todetaan. Energiapuun heikentyneet tuontimahdollisuudet ja turpeen alasajo voivatkin johtaa siihen, että yhä enemmän metsäteollisuuden käyttöön soveltuvaa ainespuuta päätyy energiakäyttöön.

Toisaalta tarjonnan vaje vaikuttaa negatiivisesti koko energiasektorin huoltovarmuuteen.

Selvityksessä tarkasteltiin kotimaisten polttoaineiden kysyntää ja tarjontaa kahden skenaarion avulla. Perusskenaariossa kotimaisten polttoaineiden vaje energiantuotannossa on kuluvana vuonna 3,3 terawattituntia ja matalan energiapuutarjonnan skenaariossa 5,7 terawattituntia. Vuonna 2025 vaje on 1,5–5,2 terawattituntia skenaariosta riippuen. Vaje jatkuu ainakin vuoteen 2028 asti.

Mikäli metsäteollisuuden raaka-aineen saanti ja energian toimitusvarmuus kotimaisin energiajakein halutaan varmistaa, turpeen tuotantomahdollisuuksia pitäisi pyrkiä kasvattamaan lähivuosiksi, selvityksessä todetaan. Lisäksi metsähakkeen tarjontaa pitäisi kasvattaa. Tämä onnistuisi tehostamalla hyödyntämättömän potentiaalin käyttöä ja varmistamalla, että energiapuun tarjontaketjuilla on käytettävissä riittävät resurssit. Tärkeää olisi myös aktivoida metsänomistajia riittävällä keinovalikoimalla.

Selvityksen tilasivat Alholmens Kraft Oy, EPV Aluevarannot Oy, Keravan Energia Oy, Koneyrittäjät ry, Kuopion Energia Oy, Neova Oy, Oulun Energia Oy sekä Tampereen Sähkölaitos Oy.

Ratkaisu päättäjien käsissä

Puukuutioiksi muutettuna Afryn ennakoima polttoainevaje tarkoittanee seuraavien vuosien aikana karkeasti ottaen noin 6–12 miljoonaa kiintokuutiota puuta, Koneyrittäjät arvioivat.

”Vaje on täytettävissä parantamalla energiaturpeen käytön ja tuotannon edellytyksiä. Muutoin on varmaa, että ainespuuta käytetään energiantuotannossa”, sanoo Koneyrittäjien varatoimitusjohtaja Simo Jaakkola.

Hänen mukaansa jatkossa poltetaan yhä enemmän ainespuuta, öljyä ja jopa kivihiiltä, ellei polttoainevajetta ei täytetä turpeella.

”Turpeella voidaan pelastaa metsiä ja niiden monimuotoisuutta. Jos turvetta voisi käyttää taloudellisesti järkevällä tavalla vielä joitain vuosia, tarve hakkuiden lisäämiseen pienenisi. Tarve lisätä puun käyttöä on muutenkin kova”, Jaakkola sanoo.

Ratkaisun avaimet ovat päättäjien käsissä.

”Täytetäänkö polttoainevaje ainespuulla ja öljyllä? Vai tehdäänkö päätöksiä, joiden seurauksena polttoainevajetta voidaan täyttää useiden vuosien ajan kotimaisilla turpeella ja energiapuulla”, Jaakkola toteaa.

Kommentit (1)

  1. Turhaa lätinää. Mitä muka päättäjät voisivat tässä tehdä? Eivät mitään.
    Ainoa ratkaisu on, että energiapuusta aletaan maksaa sen verran paremmin, että sitä lähtee hoitamattomistakin metsistä niin, että touhu kannattaa puunmyyjille, sekä energiapuu-toimijoille.
    Euro on paras, mutta myös ainoa konsultti tässä urakassa.

Puukauppa Puukauppa