Shinshowa konkurssiin

Yksittäisten metsänomistajien menetykset huomattavia.

Haukiputaalla Pohjois-Pohjanmaalla toimiva Shinshowa Finland –sahayhtiö on jättänyt konkurssihakemuksen ja toiminta on pysähtynyt.

Sahan tukinkäyttö on ollut noin 100 000 kuutiometriä vuodessa. Japanilaisomisteisella sahalla on ollut käytössä omat, Japanin-markkinoista johdetut tukkimitat, ja yhtiö on tunnettu tarkasta tukin talteenotosta.

Yhtiön puukauppojen maksuaika on ollut kaksi kuukautta korjuusta, ja vilkkaimman korjuukauden lopulle ajoittuvan konkurssin vuoksi huomattava määrä puunmyyjiä on vaarassa menettää puukaupparahansa. Suurimmat yksittäisten metsänomistajien saatavat ovat useita kymmeniä tuhansia euroja. Saatavia on myös metsänhoitoyhdistyksillä ja korjuu- ja kuljetusyrittäjillä.

Alueellisesti merkittävän puunostajan poistuminen vaikuttanee kantohintoihin alentavasti. Konkurssin jälkeen Pohjois-Pohjanmaan ainoat teollisen mitan sahat ovat Junnikkalan saha Oulaisissa ja Pölkyn sahat Taivalkoskella ja Kuusamossa.

Puukauppa Puukauppa