Soiniin rakennettiin ainutlaatuinen mittausasema, seurannassa metsitettävän suopohjan ilmastovaikutukset

Turnee-hankkeeseen liittyvä asema mittaa maan ja ilmaston välistä kasvihuonekaasujen vaihtoa.

Soinin Naarasnevalle on rakennettu mittausasema, joka kartoittaa metsitettävää suopohjaa ja sen kokonaisilmastovaikutuksia. Turnee-tutkimushankkeeseen liittyvä asema on alallaan maailman ensimmäinen.

Asemalla tehdään useita erilaisia mittauksia. Kohteena on muun muassa maan ja ilmaston välinen kasvihuonekaasujen vaihto ja puiden muodostamat orgaaniset höyryt ja hiukkaset. Lisäksi tutkitaan aerosolihiukkasten sekä auringon säteilyn takaisinheijastuman vaikutuksia ja vesistövaikutuksia. Mittauksia tehdään ainakin kymmenen vuoden ajan.

Mittausasema rakennettiin käytöstä poistuneelle soinilaiselle turvetuotantoalueelle, joka metsitetään. Alueelle istutetaan männyntaimia, jotka sopivat suonpohjille aiempien kokemusten perusteella.

Turnee-hankkeen tavoitteena on arvioida päästövähennyspotentiaalia, joka voidaan saavuttaa ennallistamalla reheviä metsäojitettuja soita ja toisaalta metsittämällä käytöstä poistettavia suonpohjia, joita vapautuu ennätysmäärä käytöstä lähivuosina. Lisäksi hankkeessa tutkitaan turvemaiden vesiensuojelua.

Tänä keväänä käynnistynyt hanke kuuluu maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaan Nappaa hiilestä kiinni -ohjelmaan.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Tekniikka Tekniikka

Artikkelit

Keskustelut

Kuvat