WWF: Budjettiin sata miljoonaa lisäeuroa suojelualueiden hankintaan

Ympäristöjärjestö patistaa hallitusta täyttämään EU-tavoitteen tiukasti suojellusta metsämaasta.

Ympäristöjärjestö WWF vaatii ministereille lähettämässään kirjeessä, että ensi vuoden budjetissa on osoitettava uusien suojelualueiden hankintaan 100 miljoonaa euroa lisää.

Järjestö perustelee tätä sillä, että EU:n biodiversiteettistrategian mukaan tiukasti suojeltua metsämaata pitää olla 10 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Nykyisillä budjettipanostuksilla tähän ei WWF:n mukaan päästä.

”Etelä-Suomen metsistä on suojeltuna vain noin kolme prosenttia. Suojelun piiriin pitää alle kymmenessä vuodessa saattaa useita satojatuhansia hehtaareja luonnonarvoiltaan rikasta metsämaata, jotta kansainväliset tavoitteet saavutettaisiin. Ensimmäisten joukossa on suojeltava valtion mailla olevat viimeiset luonnonmetsät”, toteaa WWF:n johtava metsäasiantuntija Mai Suominen.

Kaiken kaikkiaan tämän viikon budjettipäätösten on WWF:n mukaan autettava vaalimaan luonnon monimuotoisuutta niin Suomessa kuin globaalisti.

”Suojelun rahoitusta on lisättävä merkittävästi esimerkiksi vähentämällä ympäristölle haitallisia tukia. Luontokadon pysäyttäminen on investointi tulevaisuuteen”, WWF:n kirjeessä todetaan.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Kuvat