Stora Enso aloittaa uudelleen uitot, puun kysyntä kasvaa itäisessä Suomessa

Uitto vähentää päästöjä ja hyönteistuhoriskiä.

Stora Enso suunnittelee aloittavansa uitot uudelleen. Tarkoitus on uittaa puuta nippu-uittoina Iisalmelta ja Nurmeksesta yhtiön Imatran tehtaille.

”Tavoite on, että ensi kesänä puuta jo uitetaan”, Stora Enso Suomen puunhankinnan operaatiojohtaja Lauri Kuusisto kertoo.

Yhtiön mukaan uittojen käynnistyminen vahvistaa puun kysyntää Kainuussa, Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa. Kysyntä kasvaa, koska uiton avulla saadaan purettua etenkin Kainuusta hankittavan puun kuljetukseen liittyviä pullonkauloja. Uitettavan puun määriä tai kysynnän lisäystä Kuusisto ei tässä vaiheessa sen tarkemmin kerro.

Stora Enso uitti puuta Itä-Suomessa aiemmin, mutta lopetti uitot vuonna 2009. Toiminnan uudelleen käynnistäminen vaatii uittopuun vastaanottovalmiuksien päivittämistä tehdaspäässä. Metsäpuolella uitto edellyttää, että uitettavat puut korjataan talvella ja kuivataan omanlaisissa pinoissa, jolupinoissa. Näin kuivatut puut kelluvat hyvin.

Yhtiön mukaan uitto tarjoaa monia hyötyjä. Muihin puunkuljetustapoihin verrattuna se vähentää päästöjä ja pienentää hiilijalanjälkeä, lisäksi vedessä varastoitava puu vähentää hyönteistuhojen riskiä.

Venäjän puun tuonnin päättyminen on laittanut kotimaisen puunkuljetuskapasiteetin tiukoille, sillä tuontipuu kuljetettiin venäläisellä kalustolla. Nyt korvaava puu pitää kuljettaa kotimaisella kalustolla. Uiton kysyntä onkin kasvanut, tänä vuonna Järvi-Suomen Uittoyhdistyksen uittama puumäärä nousi neljänneksellä.

Lisää aiheesta: Uittomäärä nousi reippaasti, taustalla sota ja päästötavoitteet

Huom! Korjattu Lauri Kuusiston tehtävä operaatiojohtajaksi (klo 9.55, 30.11.)

Kommentit (1)

  1. Mukavahan se on että puuta uitetaan ja määrät lisääntyy.Ainut ongelma on ja tulee olemaan,että mistä saadaan ammattitaitoisia puun uittajia,kun määrät lisääntyy.Nykyisin uittajia enää kourallinen ja uusia päteviä vaikea löytää..kun työ vaatii ns.kantapään kautta oppimisen,eikä työn olot ole niin romanttiset,kuin kuvat antaa olettaa.Moni tulee kesään koittamaan,mutta harva viihtyy.Esim.Ennenkuin 1000nipun lautta on kasassa varkauden alapuolella Saimaalla,on se pitänyt tuoda neljän sulun läpi väliltä Iisalmi-Varkaus.Suluissa aina puretaan pieniin osiin ja taas kootaan isommaksi lautaksi.Väylät on kapeita ja matalia,siksi työ välillä hyvin haastavaa.Työtä tehdään 24h/vrk satoi tai paistoi,oli pimeetä tai ei,tuuli tai ei.Toisin sanoen;uittotyössä romantiikka loistaa poissa olollaan🙂.

Puukauppa Puukauppa

Keskustelut

Upm