Stora Enso harkitsee liukosellusatsausta

Tekstiili- ja vaippasellujen menekki kasvaa paperiselluja nopeammin.

Sunilan sellutehdas Kotkassa on yksi vaihtoehto tehtaaksi, jossa Stora Enso voisi laajentaa liukosellun tuotantoa. Toinen on Enocell Uimaharjussa. (Kuvaaja: Seppo Sirkka)
Sunilan sellutehdas Kotkassa on yksi vaihtoehto tehtaaksi, jossa Stora Enso voisi laajentaa liukosellun tuotantoa. Toinen on Enocell Uimaharjussa. (Kuvaaja: Seppo Sirkka)

Stora Enso pyrkii vähentämään perinteisen havusellun osuuden puoleen nykyisestä viidessä vuodessa. Yhtiö näkee kasvumahdollisuuksia revinnäismassassa ja liukosellussa sekä harkitsee liukosellun tuotannon laajentamista Suomessa.

”Päätöstä ei ole, mutta asia on mietinnässä”, Biomaterials-yksikön johtaja Sakari Eloranta korostaa.

Jos ratkaisuun päädytään, paikka on todennäköisesti markkinasellutehdas eli tehdas, joka ei ole paperi- tai kartonkikoneen kupeessa. Tällaisia tehtaita Stora Ensolla on Suomessa kaksi: toinen on Kotkan Sunila ja toinen Enocellin isompi linja jo valmiin liukosellulinjan vieressä.

Enocellin tehtaalla Joensuussa liukosellua on valmistettu viitisen vuotta. Liukosellua käytetään pääasiassa tekstiileihin. Skutskärin tehtaalla Ruotsissa havusellulinja muutetaan markkinamassasta revinnäismassaksi kahden vuoden aikana. Revinnäismassaa käytetään etenkin vaippoihin ja muihin hygieniatuotteisiin.

Liukosellun ja revinnäismassan kysyntä kasvaa 4–5 prosentin vuosivauhtia, kun taas perinteisellä havusellulla kasvu on prosentin luokkaa. Myös hintaero on liuko- ja revinnäismassan hyväksi.

Vaikeampi tuotantoprosessi

Liukosellun ja revinnäismassan tuotantoprosessi on vaikeampi hallittava kuin perinteisen markkinamassan. Eloranta sanoo tehtaan tuotantosuunnan muuttamiskustannusta hyvin tapauskohtaiseksi. Skutskärin tehtaalla kustannus on noin 26 miljoonaa euroa.

Yleensä tehtaiden uudistuksissa pyritään nostamaan myös kapasiteettia ja sitä kautta puun käyttöä. Liukosellua voidaan valmistaa sekä havu- että lehtipuusta. Enocell käyttää tällä hetkellä koivua. Revinnäismassa tehdään havupuusta.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa

Kuvat