Suomelle EU-maiden tuki, komission aikeet erillisjoustojen mitätöimiseksi torpattiin

Suomelle on tärkeätä, että sovitusta pidetään kiinni, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä sanoo.

EU-maat ovat asettuneet Suomen tueksi komission lulucf-tulkintaa vastaan. Lulucf-asetusta koskeva komission ns. delegoitu säädös olisi tehnyt käytännössä mahdottomaksi Suomelle luvatun 10 miljoonan hiilidioksidiekvivalenttitonnin hyödyntämisen. Jäsenmaiden vastustus palauttaa asian komission valmisteluun.

Erillisjousto myönnettiin Suomelle, koska Suomen hiilinielut muuttuisivat lulucf-asetuksen myötä laskennalliseksi päästölähteeksi. Asialla oli taloudellistakin merkitystä, jos Suomi olisi joutunut hankkimaan kyseiset 10 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia päästöoikeuksina.

”Suomelle on tärkeää, että sovitusta pidetään kiinni. Erillisjoustolla on Suomelle ratkaiseva merkitys, sillä ilman sitä mittava metsänielumme voitaisiin laskea päästölähteeksi vastoin tosiasioita”, sanoo maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Näillä näkymin komissio antaa ehdotuksen uudesta lulucf-asetuksesta kesäkuuhun mennessä. Suomen tavoitteena on, että uusi asetus ottaisi paremmin huomioon Suomen metsien todelliset hiilinielut. Silloin erillisjouston kaltaisia järjestelyjä ei tarvittaisi.

Kommentit (1)

  1. Järkevat perustelut auttavat asioiden eteenpäin viemisessä, oli kyseessä hiilinielut tai vaikka pienpedot!

Luonto Luonto

Kuvat