Suomi pysynyt mukana sahamarkkinoiden nosteessa

Hiilineutraali Eurooppa edellyttää massiivista korjausrakentamista.

Sahatavaran kysynnän kasvu maailmalla jatkuu, mutta myös globaali tarjonta on kasvanut. Suomalaiset sahat ovat pystyneet sopeutumaan kohtuullisesti toimintaympäristön muutoksiin.

”Suomessa sahojen tilanne on normalisoitumassa kahden huonon vuoden jälkeen ja viime keväänä romahtanut tuotanto näyttää elpyvän”, Sahateollisuus ry:n toimitusjohtaja Kai Merivuori arvioi tänään pidetyssä Wood from Finland -verkkokonferenssissa.

Merivuori muistuttaa, että kilpailijamaat ovat investoimassa voimakkaasti ja Suomen on huolehdittava kilpailukyvystä ja investoinneista niin logistiikan, tuotannon kuin raaka-aineen hankinnankin osalta.

Euroopasta ensimmäinen hiilineutraali manner?

Aasian kasvava sahatavaran kysyntä ja Venäjän kasvava tarjonta ovat muuttaneet kansainvälisiä tavaravirtoja.

Aasian ohella myös Euroopassa kysyntä kasvaa, sillä puurakennukset ovat pitkäaikaisia hiilivarastoja ja sahatavara nähdään uusiutuvana sekä kierrätettävänä materiaalina. Euroopan Unioni tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2050 mennessä. Onnistuessaan Eurooppa on ensimmäinen hiilineutraali manner.

Euroopan komission Renovation Wave -aloite tavoittelee rakennuskannan uusimista vähähiiliseksi ja energiatehokkaaksi. Puupohjaisten eristemateriaalien käyttö korjausrakentamisessa kasvattaisi olemassa olevan rakennuskannan hiilivarastoa merkittävästi, sahateollisuuden eurooppalaisen kattojärjestö EOS:n yhteiskuntasuhdejohtaja Paul Brannen kuvasi.

Ympäristökestävän rakentamisen nosteen ohella myös uusien CLT- ja GLT-tuotantolaitosten valmistuminen lisää puun käyttöä keskieurooppalaisessa rakentamisessa, toimitusjohtaja Christoph Kulterer itävaltalaisesta Hasslacher Holding GmbH:sta arvioi.

CLT ja GLT ovat lyhenteitä ristiinliimatuista lautakerroksista valmistetuille järeille levytuotteille.

Toisaalta Kulterer muistutti, että Keski-Euroopan hyönteistuhojen aiheuttamat lisähakkuut saattavat johtaa puun saantiongelmiin jo vuosikymmenen puolivälissä.

Wood from Finland on Sahateollisuus ry:n järjestämä kansainvälinen konferenssi. Konferenssi järjestettiin nyt 19. kerran, olosuhteiden vuoksi webinaarina.

Puukauppa Puukauppa