Suomen luteilla menee hyvin, jäkälillä ei

Meksikossa aletaan pohtia luonnon monimuotoisuuden turvaamista.

Meksikon Cancunissa alkaa ensi sunnuntaina kansainvälisen biodiversiteettisopimuksen osapuolikokous. Sitä edeltää kaksipäiväinen korkean tason osuus, jossa Suomea edustaa maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen.

”Cancunissa aion kertoa muille maille hyviä suomalaisia esimerkkejä erityisesti metsiin ja maatalouteen liittyen”, Tiilikainen sanoo.

Kasvien ja eläinten uhanalaistumiskehitys on ollut Suomen metsissä melko tasaista. Sen sijaan varsinkin tuntureiden ja soiden lajien tilanne on tämän vuosituhannen aikana heikentynyt, kertoo Suomen ympäristökeskus.

Suomen metsissäkin on lajienvälistä vaihtelua. Tilanne on parantunut kovakuoriaisilla sekä luteilla, mahdollisesti jo lämmenneen ilmaston ansiosta. Kovakuoriaiset ovat hyötyneet myös hakkuille jätetyistä säästöpuuhaavoista, luteet puolestaan kulotuksista.

Hitaasti lisääntyvät sammalet ja jäkälät sen sijaan kärsivät järeän lahopuun vähäisyydestä ja haavan heikosta uusiutumisesta. Myös putkilokasvien tilanne on heikentynyt.

”Hallitsematon ilmastonmuutos muuttaa elinoloja niin nopeasti, ettei luonnolla ole mahdollisuutta sopeutua. Ilmastonmuutoksen torjuminen on erittäin tärkeää myös luonnon monimuotoisuuden kannalta – ja samalla toisinpäin”, Tiilikainen sanoo.

Lajien uhanalaisuutta on arvioitu Suomessa neljästi, viimeksi vuonna 2010. Tuolloin joka kymmenes laji luokiteltiin uhanalaiseksi ja melkein joka neljäs silmälläpidettäväksi, eli laji oli vaarassa taantua uhanalaiseksi.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Keskustelut

Kuvat