Metsänhoitoyhdistyksille valittiin uudet päättäjät

Neljännes valituista valtuutetuista on uusia, 14 prosenttia naisia.

Metsänhoitoyhdistyksille on valittu uudet valtuustot. Marraskuussa pidetyillä postivaalien tulokset julkistettiin tänään.

Äänestysvilkkaus nousi yli 41 prosenttiin, kun se viimeksi oli 34 prosenttia. Vilkkaimmin äänestettiin Pohjois-Suomessa.

Valtuusto on metsänhoitoyhdistyksen ylin päättävä elin. Noin 1 600 varsinaista valtuutettua ottavat tehtävänsä vastaan ensi vuoden alussa. Valtuutetut toimivat tehtävässään neljä vuotta.

Valituista yli neljäsosa eli 27 prosenttia on uusia. Keski-ikä pysyi entisellään noin 51 vuodessa.

Vajaa puolet valtuutetuista on maanviljelijöitä. Muita yrittäjiä on 20 prosenttia, palkansaajia 19 ja eläkeläisiä 13 prosenttia.

Valtuutetuista 14 prosenttia on naisia. Osuus nousi valtuustoissa pari prosenttiyksikköä edelliskaudesta.

Neljä prosenttia valituista asuu metsänhoitoyhdistyksen toimialueen ulkopuolella eli on ns. etämetsänomistajia.

Viime perjantaina päättyneissä postivaaleissa äänioikeutettuja metsänomistajia oli noin 220 000. Postinkulun takia äänten laskenta aloitettiin vasta tällä viikolla. Laskenta jatkuu vielä joissakin yhdistyksissä.

Äänestysaktiivisuus nousi roimasti viime vaaleista, jolloin äänioikeuttaan käytti noin 34 % metsänomistajista.

Metsänhoitoyhdistyksiin valittujen valtuutettujen nimet ovat nähtävissä osoitteessa www.mhy.fi/vaalit.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat