Suomi mukana perustamassa For Forests -ryhmää

Neljän maan perustaman ryhmän tavoite on edistää kansallisen edun huomioivaa metsäpolitiikkaa.

Suomi, Ruotsi, Itävalta ja Slovenia allekirjoittivat eilen suuntaviivat For Forests -ryhmän yhteistyölle, maa- ja metsätalousministeriö uutisoi. Ryhmän tavoitteena on edistää metsäyhteistyötä ja huolehtia, että kansalliset edut otetaan EU:n metsälainsäädännössä huomioon.

Ryhmän perustaminen ei ollut varsinaisella esityslistalla, kun EU:n maatalousministerit kokoontuivat eilen Luxemburgiin ja maatalous- ja kalastusneuvostoon.

Suomi ja Itävalta nostivat esille neuvostossa myös metsien monitoroinnin. Taustalla on metsien tilan seurantaa ja strategisia suunnitelmia koskevan lainsäädännön valmistelu, josta komissio on kertonut antavansa ehdotuksen ensi vuoden toisella vuosipuoliskolla.

Suomen ja Itävallan tiedotusasiaa metsien seurannasta tuki kirjallisesti 19 jäsenvaltiota. Suuri osa jäsenmaista piti asiasta puheenvuoron. Jäsenvaltiot toivat esiin, että tiivis yhteistyö komission ja jäsenvaltioiden välillä metsien tilan seurantaan liittyen on tärkeää.

Suomea edustanut Ministeri Antti Kurvinen totesi tukevansa EU-tason harmonisoidun metsätiedon kehittämistä, mutta painotti, että metsien käytön strateginen suunnittelu kuuluu jäsenvaltioiden kansalliseen toimivaltaan.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus

Keskustelut