Luke: Susikannan koko on pysynyt ennallaan

Susireviirien määrä on pysynyt viime vuoden tasolla. Susilaumoja on hieman edellisvuotta enemmän, mutta pareja vähemmän.

Susia on Suomessa suunnilleen yhtä paljon kuin viime vuonna, Luonnonvarakeskus (Luke) tiedottaa. Kanta on pysynyt Itä-Suomessa ennallaan. Länsi-Suomeen on muodostunut muutamia uusia laumoja.

”Vuosien varrella susireviirien koot ovat Lounais-Suomessa pienentyneet. Sudet sopeutuvat pienempään elintilaan, kun ravintoa on hyvin saatavilla”, kertoo Luken tutkimusprofessori Ilpo Kojola.

Susia oli maaliskuussa noin 295. Viime vuoden maaliskuussa susia oli noin 310. Määrän pientä vähentymistä selittää osittain keskimääräisen laumakoon pienentyminen.

Susireviirejä, eli alueita, jota asuttaa susilauma tai -pari, oli maaliskuussa 59–64. Poronhoitoalueella ei ole pysyviä pari- tai laumareviirejä. Talven aikana poronhoitoalueelta kaadettiin poikkeusluvilla 48 sutta.

Ilmoitettujen susihavaintojen määrä on pysynyt lähes ennallaan.

Tavoitteiden mukaisesti DNA-näytteitä on kerätty tänä vuonna vähemmän kuin edellisvuonna.

Maastosta kerättävät DNA-näytteet auttavat seuraamaan mahdollisten luonnonvaraisten koirasusien esiintymistä. Viime kevään DNA-analyyseissä löytyi kolme koirasutta.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Kuvat